"wygasnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygasnąć" po polsku

wygasnąć

czasownik
 1. lapse *  
  come to an end because an agreed time limit has passed
  This settlement shall lapse in two years. (Ta ugoda wygaśnie za dwa lata.)
  My membership in this club has already lapsed. (Moje członkostwo w tym klubie już wygasło.)
  link synonim: expire
 2. become extinct , go extinct  
phrasal verb
 1. die out

Powiązane zwroty — "wygasnąć"

czasownik
phrasal verb
zgasnąć = go out +2 znaczenia
rzeczownik
wygaśnięcie = extinction +5 znaczeń

"wygasnąć" — Słownik kolokacji angielskich

die out kolokacja
 1. die czasownik + out particle = wymrzeć, wymierać, wygasnąć (np. dynastia), zanikać
  Bardzo silna kolokacja

  If everyone had been like she was the human race would have died out long ago.

  Podobne kolokacje: