"zgasnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgasnąć" po polsku

zgasnąć

phrasal verb
 1. go out ****
 2. blow out  
  Suddenly the lights blew out. (Nagle zgasły światła.)
  The film will start when the lights blow out. (Film się zacznie kiedy zgasną światła.)
 3. cut out *
  • zgasnąć (np. silnik)
   The engine cut out and I can't fix it. (Silnik zgasł i nie mogę go naprawić.)
czasownik
 1. stall **
  • stanąć, przestać działać, zgasnąć (o silniku), zgasić (silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   When she tried to pull away, she stalled the car. (Kiedy ona próbowała odjechać, zgasiła silnik.)
   The engine of my car stalled in the middle of the street. (Silnik mojego samochodu przestał działać na środku ulicy.)
czasownik
 1. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [nieprzechodni]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
phrasal verb
 1. ebb away
  • słabnąć, niknąć, gasnąć

Powiązane zwroty — "zgasnąć"

czasownik
wygasnąć = lapse +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik

"zgasnąć" — Słownik kolokacji angielskich

blow out kolokacja
 1. blow czasownik + out particle = zgasnąć
  Bardzo silna kolokacja

  To blow out her hair before she went to church.

  Podobne kolokacje: