Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"rozmywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmywać się" po polsku

rozmywać się [nieprzechodni]

czasownik
 1. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [nieprzechodni]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
 2. melt **
czasownik
 1. blur **  
  He blurred their faces on the image. (On zamazał ich twarze na obrazku.)

"rozmywać się" — Słownik kolokacji angielskich

fade away kolokacja
 1. fade czasownik + away przysłówek = znikać, gasnąć, rozmywać się
  Bardzo silna kolokacja

  On the other hand, a lot of things have faded away.