TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"gasnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gasnąć" po polsku

gasnąć

czasownik
 1. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [nieprzechodni]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
  • gasnąć (o umierającej osobie) [nieprzechodni]
   My grandmother is fading, I already said goodbye to her. (Moja babcia gaśnie, już się z nią pożegnałem.)
   Leukemia made him fade more day by day. (Białaczka sprawiała, że z każdym dniem coraz bardziej gasnął.)
phrasal verb
 1. ebb away
  • słabnąć, niknąć, gasnąć
phrasal verb
 1. go out ****
 2. blow out  
  Suddenly the lights blew out. (Nagle zgasły światła.)
  The film will start when the lights blow out. (Film się zacznie kiedy zgasną światła.)
 3. cut out *
  • zgasnąć (np. silnik)
   The engine cut out and I can't fix it. (Silnik zgasł i nie mogę go naprawić.)
czasownik
 1. stall **

Powiązane zwroty — "gasnąć"

czasownik
mrugnąć (szybko zapalać się i gasnąć) = blink
wygasać = expire +1 znaczenie
wygasnąć = lapse +1 znaczenie
phrasal verb
wygasać = fizzle out +1 znaczenie
przygasać = go down +1 znaczenie
rzeczownik
wygaśnięcie = extinction +5 znaczeń
gaśnięcie = damping +1 znaczenie
przymiotnik

"gasnąć" — Słownik kolokacji angielskich

fade away kolokacja
 1. fade czasownik + away przysłówek = znikać, gasnąć, rozmywać się
  Bardzo silna kolokacja

  On the other hand, a lot of things have faded away.

ebb away kolokacja
 1. ebb czasownik + away przysłówek = słabnąć, niknąć, gasnąć
  Bardzo silna kolokacja

  But the energy seemed to ebb away after that, along with the color.

  Podobne kolokacje: