Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"gaśnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gaśnięcie" po polsku

gaśnięcie

rzeczownik
 1. damping
 2. fading , także: fadding
czasownik
 1. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [nieprzechodni]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
  • gasnąć (o umierającej osobie) [nieprzechodni]
   My grandmother is fading, I already said goodbye to her. (Moja babcia gaśnie, już się z nią pożegnałem.)
   Leukemia made him fade more day by day. (Białaczka sprawiała, że z każdym dniem coraz bardziej gasnął.)
phrasal verb
 1. ebb away
  • słabnąć, niknąć, gasnąć
phrasal verb
 1. go out ****
 2. blow out  
  Suddenly the lights blew out. (Nagle zgasły światła.)
  The film will start when the lights blow out. (Film się zacznie kiedy zgasną światła.)
 3. cut out *
  • zgasnąć (np. silnik)
   The engine cut out and I can't fix it. (Silnik zgasł i nie mogę go naprawić.)
czasownik
 1. stall **

Powiązane zwroty — "gaśnięcie"

rzeczownik
wygaśnięcie = extinction +5 znaczeń
czasownik
wygasać = expire +1 znaczenie
wygasnąć = lapse +1 znaczenie
phrasal verb
wygasać = fizzle out +1 znaczenie
przygasać = go down +1 znaczenie
przymiotnik