TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"tłumienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tłumienie" po polsku

tłumienie

rzeczownik
 1. suppression
  • tłumienie (zamieszek), pacyfikowanie (buntu, powstania)
   The protests met with a quick suppression. (Protesty spotkały się z szybkim stłumieniem.)
  • tłumienie (ziewnięcia, uśmiechu), poskramianie (uczuć)
   For many, the suppression of yawning at her lectures was an impossible task. (Dla wielu tłumienie ziewania na jej wykładach było niemożliwym wyczynem.)
 2. damping
 3. muffling
 4. extinguishing
  • gaszenie (np. ognia), tłumienie (np. uczuć)
 5. dampening
 6. repressing
  • tłumienie (np. emocji, odgłosów)
 7. suppressing
 8. smothering
  • zdławienie (ognia), tłumienie (płomienia)
  • tłumienie (np. śmiechu), tłumienie (emocji, niezadowolenia)
 9. squelching
 10. burking
 11. muting
 12. subduing
czasownik
 1. dull **
  • spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk) [przechodni/nieprzechodni]
   The colour of the walls dulled over time. (Kolor ścian spłowiał z czasem.)
   You dulled the blade so now sharpen it. (Stępiłeś ostrze, to teraz je naostrz.)
   Thick walls dull sounds. (Grube ściany tłumią dźwięki.)
 2. check *****
 3. suppress *
 4. throttle
  • tłumić (rozwój), dławić (postęp) [przechodni]
   We have to make sure this change will not throttle our development. (Musimy się upewnić, że ta zmiana nie stłumi naszego rozwoju.)
 5. extinguish
  • gasić (np. ogień), tłumić (np. uczucie)
   It took them over an hour to extinguish the fire. (Ugaszenie pożaru zajęło im ponad godzinę.)
   link synonim: put out the fire
 6. curtail
 7. strangle
 8. muffle
 9. smother
 10. dampen
 11. stifle *
 12. depress
 13. quell
 14. repress
 15. mute
 16. pacify
 17. squelch
 18. deaden
 19. subdue
 20. stultify
phrasal verb
 1. snuff out
  • tłumić (np. rozruchy), zdławić (np. powstanie)
   The army snuffed out the uprising. (Armia zdławiła powstanie.)
   The police have to snuff out the disorder. (Polica musi stłumić rozruchy.)
 2. choke back
 3. shut something out
czasownik
 1. burke *
 2. snuff , snuff out
 3. bite back
  • powstrzymać się (od powiedzenia czegoś), stłumić (np. westchnięcie, śmiech)
   Mike bit back laughter when he saw our Halloween costumes. (Mike stłumił śmiech, gdy zobaczył nasze stroje na Halloween.)
   I wanted to cry, but I bit back my tears. (Chciało mi się płakać, ale powstrzymałam łzy.)
 4. quench
phrasal verb
 1. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
 2. bottle something up , bottle up something
  • dusić coś w sobie, tłumić coś, taić coś (np. żal, złość, smutek)
   You can't bottle the anger up. (Nie możesz dusić w sobie złości.)
   I couldn't bottle my sorrow up any longer. (Nie mogłem dłużej dusić w sobie żalu.)
   My therapist told me not to bottle up my emotions. (Mój terapeuta powiedział mi, abym nie tłumił moich emocji.)