Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hamowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hamowanie" po polsku

hamowanie

obrazek do "braking" po polsku FINDING THE EDGE OF BRAKING
rzeczownik
 1. containment
 2. suppression
  • wstrzymywanie (postępu), osłabianie (odporności), hamowanie (rozwoju, wzrostu)
   We cannot allow for any suppression of this operation. (Nie możemy pozwolić na żadne wstrzymywanie tej operacji.)
 3. braking  
 4. immunosuppressing
 5. impeding
 6. hampering
 7. staunching
 8. stunting
 9. obstructiveness
 10. restraining
 11. reining
 12. curbing
 13. subduing
 14. suppressing
obrazek do "brake" po polsku
czasownik
 1. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [TRANSITIVE]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 2. brake **   [INTRANSITIVE]
  He started braking when he saw a child on the road. (On zaczął hamować, gdy zobaczył dziecko na drodze.)
 3. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) formal [TRANSITIVE]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 4. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [TRANSITIVE]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 5. inhibit *
 6. stunt *
  • spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
   Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children. (Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.)
 7. restrain *
 8. hamper *
 9. impede
 10. cramp
 11. hinder *
 12. strangle
 13. staunch , stanch American English
 14. rein *
 15. suppress *
 16. subdue
 17. immunosuppress
 18. grind to a halt
phrasal verb
 1. pull back *
 2. crack down on something
 1. throw back
idiom
 1. put the brakes on
 2. keep in check
phrasal verb
 1. keep somebody back
czasownik
 1. apply the brakes
  • wcisnąć hamulec, zahamować formal
   You can't put your foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time. (Nie możesz wciskać pedału gazu i hamulca jednocześnie.)

powered by  eTutor logo