Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"blokować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blokować" po polsku

blokować

czasownik
 1. tackle **
 2. lock , ***
 3. blockade
  • blokować, zablokować
   They blockaded the city so that we won't get out. (Oni zablokowali miasto, żebyśmy nie mogli się wydostać.)
 4. gridlock ,
 5. impede
 6. disable
 7. hog *
  • blokować, okupować potocznie
   Everyone will expect you to hog the ball. (Wszyscy oczekują, że będziesz blokował piłkę.)
 8. inhibit *
 9. stonewall
 10. freeze ***   [przechodni/nieprzechodni]
 11. foul *
 12. beclog
 13. thraw ScoE
phrasal verb
 1. block out
  • blokować, zasłaniać, tamować
   The curtains block out the light. (Zasłony tamują światło.)
   I can't block these memories out. (Nie potrafię zablokować tych wspomnień.)
idiom
 1. put the brakes on
czasownik
 1. block ****
  • zatarasować, zastawić (np. drogę), zablokować (ulicę) [przechodni]
   The accident blocked the road all along the way. (Wypadek zatarasował drogę na całej jej długości.)
   She blocked the hall with the boxes. (Ona zatarasowała hol pudłami.)
   Block the street, we have to catch him! (Zablokujcie ulicę, musimy go złapać!)
 2. ban ***
  • zablokować, wstrzymać (coś) [przechodni]
   The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
   Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 3. obstruct
 4. immobilize , także: immobilise BrE  
 5. oppilate
 6. snarl BrE , snarl up
phrasal verb
 1. bottle something up , bottle up something
 2. block up
 3. peg somebody back
phrasal verb
 1. box somebody in
  • przyblokować kogoś, zablokować kogoś
   A guy boxed me in. I can't leave the parking lot. (Facet mnie przyblokował. Nie mogę opuścić parkingu.)
   She was boxed in by another car. (Ona została zablokowana przez inne auto.)
phrasal verb
 1. lock something in  
  When practicing yoga, do not lock the knees in. (Ćwicząc jogę, nie blokuj kolan.)
 2. tie something up
  • zablokować coś (np. ruch uliczny, linię telefoniczną)  AmE
   Don't tie the line up. I'm waiting for an important phone call. (Nie blokuj linii. Czekam na ważny telefon.)
   The accident tied the streets up for 4 hours. (Wypadek zablokował ulice na 4 godziny.)
 3. block something off
czasownik
 1. bust something up
 2. put the kibosh on something
czasownik
 1. jam **
 2. clog *
phrasal verb
 1. jam up

"blokować" — Słownik kolokacji angielskich

block out kolokacja
 1. block czasownik + out particle = blokować, zasłaniać, tamować
  Bardzo silna kolokacja

  Most people were able to block out some of them.

  Podobne kolokacje: