"wstrzymać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstrzymać" po polsku

wstrzymać

czasownik
 1. ban ***
  • zablokować, wstrzymać (coś) [przechodni]
   The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
   Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 2. belay   [przechodni]
  Belay that order! (Wstrzymaj ten rozkaz!)
 3. snarl BrE , snarl up
czasownik
 1. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) oficjalnie [przechodni]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 2. counter ***
 3. suspend **
  • przerywać (np. negocjacje, obrady), wstrzymywać (np. produkcję) [przechodni]
   I intend to suspend the sitting for five minutes. (Zamierzam przerwać posiedzenie na pięć minut.)
 4. restrain *
 5. defer
 6. withhold *
 7. paralyse BrE , paralyze AmE *
 8. suppress *
 9. retard
 10. desist
 11. cock-block slang
phrasal verb
 1. cut off **
 1. put on pause  
phrasal verb
 1. hold somebody back
phrasal verb
 1. hold off
czasownik
 1. abstain
idiom
 1. stay someone's hand

Powiązane zwroty — "wstrzymać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne
inne