PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"ban" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ban" po angielsku

ban ***

obrazek do "ban" po polsku
rzeczownik
 1. zakaz [policzalny]
  I will vote for a ban on smoking in public spaces. (Będę głosować za zakazem palenia w miejscach publicznych.)
  The director of the school imposed a ban on using mobile phones in class. (Dyrektor szkoły nałożył zakaz na używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji.)
  link synonim: prohibition
 2. klątwa dawne użycie [policzalny]
  She put a ban on me. (Ona rzuciła na mnie klątwę.)
  An old witch has put a ban on my entire family. (Stara czarownica rzuciła na całą moją rodzinę klątwę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakazać, zabronić (czegoś) [przechodni]
  You can't ban me from doing what I want. (Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę.)
  This law will ban the use of weapons by young people under 18. (Ta ustawa zabroni używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.)
  Smoking in public places is banned. (Palenie w miejscach publicznych jest zakazane.)
  He was banned from entering the USA. (Zakazano mu wstępu do USA.)
  link synonimy: disqualify, bar
 2. zablokować, wstrzymać (coś) [przechodni]
  The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
  Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 3. przeklinać, wyklinać dawne użycie [przechodni]
  I ban you and your whole family. (Przeklinam ciebie i całą twoją rodzinę.)
  She said she was a witch and she banned me. (Powiedziała, że jest czarownicą i wyklęła mnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "ban"

przymiotnik
rzeczownik
idiom
kolokacje

podobne do "ban" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ban" po polsku

inne