"ban marriage" — Słownik kolokacji angielskich

ban marriage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): małżeństwo zakazu
  1. ban czasownik + marriage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also indicated his support for a law that would ban marriage for children.

    Podobne kolokacje: