"ban" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ban czasownik

ban + rzeczownik
Kolokacji: 122
ban marriage • ban weapons • ban abortion • ban imports • ban parties • ban discrimination • ban the sale • ban the use • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. ban marriage = małżeństwo zakazu ban marriage
3. ban abortion = zakaz przerwanie ciąży ban abortion
4. ban imports = importy zakazu ban imports
5. ban parties = przyjęcia zakazu ban parties
6. ban discrimination = dyskryminacja zakazu ban discrimination
7. ban the sale = zakaż sprzedaży ban the sale
8. ban the use = zakaż wykorzystania ban the use
9. ban smoking = palenie zakazu ban smoking
10. ban advertising = reklamowanie zakazu ban advertising
11. ban sales = kiermasze zakazu ban sales
12. ban missiles = pociski zakazu ban missiles
13. ban contributions = udziały zakazu ban contributions
14. ban donations = datki zakazu ban donations
czasownik + ban
Kolokacji: 18
banned from entering • try to ban • vote to ban • propose banning • banned from using • ...
ban + przyimek
Kolokacji: 28
banned from • banned under • ban by • ban on • banned in • ...
ban + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
officially banned • effectively ban • permanently banned • completely banned • later banned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.