"lifetime ban" — Słownik kolokacji angielskich

lifetime ban kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dożywotni zakaz
  1. lifetime rzeczownik + ban rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also accepted a lifetime ban from any involvement in the securities industry.

    Podobne kolokacje: