"ban" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ban czasownik

ban + rzeczownik
Kolokacji: 122
ban marriage • ban weapons • ban abortion • ban imports • ban parties • ban discrimination • ban the sale • ban the use • ...
czasownik + ban
Kolokacji: 18
banned from entering • try to ban • vote to ban • propose banning • banned from using • ...
ban + przyimek
Kolokacji: 28
banned from • banned under • ban by • ban on • banned in • ...
ban + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
officially banned • effectively ban • permanently banned • completely banned • later banned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.