ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"zablokować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zablokować" po polsku — Słownik angielsko-polski

zablokować

czasownik
 1. block ****
  • zablokować (np. awans) [TRANSITIVE]
   My colleague squealed on me to my boss and blocked my promotion. (Kolega z pracy zakapował na mnie mojemu szefowi i zablokował mój awans.)
   Pregnancy shouldn't block promotion prospects. (Ciąża nie powinna blokować perspektyw awansu.)
 2. ban ***
  • zablokować, wstrzymać (coś) [TRANSITIVE]
   The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
   Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 3. blockade
  • blokować, zablokować
   They blockaded the city so that we won't get out. (Oni zablokowali miasto, żebyśmy nie mogli się wydostać.)
 4. obstruct
 5. stonewall
 6. immobilize , także: immobilise British English  
 7. oppilate
 8. snarl British English , snarl up
  • wstrzymać (ruch uliczny), zablokować (ruch uliczny)
phrasal verb
 1. bottle something up , bottle up something
 2. block up
 3. peg somebody back
phrasal verb
 1. box somebody in
  • przyblokować kogoś, zablokować kogoś
   A guy boxed me in. I can't leave the parking lot. (Facet mnie przyblokował. Nie mogę opuścić parkingu.)
   She was boxed in by another car. (Ona została zablokowana przez inne auto.)
phrasal verb
 1. lock something in  
  When practicing yoga, do not lock the knees in. (Ćwicząc jogę, nie blokuj kolan.)
 2. tie something up
  • zablokować coś (np. ruch uliczny, linię telefoniczną) American English
   Don't tie the line up. I'm waiting for an important phone call. (Nie blokuj linii. Czekam na ważny telefon.)
   The accident tied the streets up for 4 hours. (Wypadek zablokował ulice na 4 godziny.)
 3. block something off
czasownik
 1. bust something up
 2. put the kibosh on something
czasownik
 1. tackle **
 2. lock ***
 3. impede
 4. gridlock
 5. disable
 6. hog *
 7. inhibit *
 8. freeze ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 9. beclog
 10. thraw
phrasal verb
 1. block out
  • blokować, zasłaniać, tamować
   The curtains block out the light. (Zasłony tamują światło.)
   I can't block these memories out. (Nie potrafię zablokować tych wspomnień.)
idiom
 1. put the brakes on
czasownik
 1. jam **
 2. clog *
phrasal verb
 1. jam up

"zablokować" — Słownik kolokacji angielskich

block up kolokacja
 1. block czasownik + up particle = zablokować (np. drogę)
  Bardzo silna kolokacja

  They begin to talk to each other and block up all the landing.

  Podobne kolokacje: