"tarasować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tarasować" po polsku

tarasować

czasownik
 1. bar ****
  • zagradzać, tarasować (np. przejście) [TRANSITIVE]
   Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
   People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
 2. gridlock ,
 3. clutter *

Powiązane zwroty — "tarasować"

czasownik
zatarasować = block +3 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
tarasowanie = terracing , benching +2 znaczenia

powered by  eTutor logo