"jam" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "jam" po angielsku

Grape Jelly
rzeczownik
 1. dżem [UNCOUNTABLE]
  He had a jelly sandwich for breakfast. (On zjadł kanapkę z dżemem na śniadanie.)
  There was a jar of cherry jam on the table. (Na stole stał słoik dżemu wiśniowego.)
  We found bread, cheese and jam in the cupboard. (Znaleźliśmy chleb, ser i dżem w kredensie.)
  I love strawberry jam. (Uwielbiam dżem truskawkowy.)

jam **

rzeczownik
 1. zatrzymanie, zablokowanie się (np. maszyny, papieru w drukarce) [COUNTABLE]
  Would you help me fix the jam of paper in the printer? (Czy pomożesz mi naprawić zablokowanie się papieru w drukarce?)
 2. ścisk, tłok
  The jam in the store has made me feel dizzy. (Ścisk w sklepie sprawił, że kręciło mi się w głowie.)
  I can't breathe in this jam, I'll wait outside. (Nie mogę oddychać w tym tłoku, poczekam na zewnątrz.)
 3. tarapaty, opały informal [COUNTABLE]
  I don't care about his jam, I have my own problems. (Nie obchodzą mnie jego tarapaty, mam własne problemy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wpychać, wciskać (coś w jakieś miejsce)
  I jammed my keys somewhere and now I can't find them. (Wepchnąłem gdzieś moje klucze i teraz nie mogę ich znaleźć.)
  Jam this book into my bag. (Wciśnij tę książkę do mojej torby.)
 2. zatkać się, zakleszczyć się, zablokować się (o maszynie)
  My printer jammed. Can you fix it? (Moja drukarka się zablokowała. Umiesz to naprawić?)
 3. improwizować (grając muzykę)
  We jammed on guitars all evening. (Improwizowaliśmy na gitarach cały wieczór.)
 4. zagłuszać (np. radio)
  Your guitar is jamming our conversation. (Twoja gitara zagłusza naszą rozmowę.)
  The children can't stay here, they'll jam the TV. (Dzieci nie mogą tu zostać, zagłuszą telewizor.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "jam"

rzeczownik
jamming = zagłuszanie (nadawanie na określonej częstotliwości przeszkadzające innym w odbiorze sygnału)
jam session = jam session (spotkanie muzyków celem wspólnego improwizowania)
rammer jammer = trójkąt (stosunek seksualny między trzeba osobami)
inne
phrasal verb
jam up = zablokować się, zaklinować się (np. zamek, drzwi, okno)
jam up = zassać papier (o drukarce)
przymiotnik
jammed = zaklinowany (niemożliwy do ruszenia) +2 znaczenia
idiom
kolokacje

"jam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jam" po polsku

rzeczownik
 1. pit **
  • dół, jama, dziura [COUNTABLE]
   He tried to trap the animal in the pit he dug. (On próbował uwięzić zwierzę w dole, który wykopał.)
   He has to dig a pit in his garden. (On musi wykopać dziurę w swoim ogrodzie.)
 2. hole ****
  • nora, jama [COUNTABLE]
   The rabbit disappeared in its hole. (Królik zniknął w swojej norze.)
   Foxes live in a hole. (Lisy żyją w norze.)
   link synonim: burrow
 3. hollow , **
 4. burrow *
 5. cavern
  • jama (ubytek powstający na skutek choroby np. jama pogruźlicza)
 6. antrum
 7. caverna  
 8. antre
 9. burrough old use

powered by  eTutor logo