"korek uliczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "korek uliczny" po polsku

korek uliczny

obrazek do "traffic jam" po polsku Traffic jam
rzeczownik
 1. traffic jam , także: jam , tailback British English , gridlock American English
  • korek drogowy, zator, korek uliczny [policzalny lub niepoliczalny]
   We got stuck in a traffic jam and missed the plane. (Utknęliśmy w korku i nie zdążyliśmy na samolot.)
   Due to the accident, there's massive gridlock. (Z powodu wypadku jest wielki zator.)
   A tailback is a situation in which cars stand in a 'queue'. (Zator to sytuacja, w której samochody stoją w 'kolejce'.)
   link synonim: traffic holdup

"korek uliczny" — Słownik kolokacji angielskich

traffic jam kolokacja
 1. traffic rzeczownik + jam rzeczownik = korek drogowy, zator, korek uliczny
  Bardzo silna kolokacja

  As you can probably see, we've got a bit of a traffic jam working outside at the moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo