ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zator" po polsku

zator

obrazek do "traffic jam" po polsku Traffic jam
rzeczownik
 1. traffic jam , także: jam , tailback British English , gridlock American English
  • korek drogowy, zator, korek uliczny [policzalny lub niepoliczalny]
   We got stuck in a traffic jam and missed the plane. (Utknęliśmy w korku i nie zdążyliśmy na samolot.)
   Due to the accident, there's massive gridlock. (Z powodu wypadku jest wielki zator.)
   A tailback is a situation in which cars stand in a 'queue'. (Zator to sytuacja, w której samochody stoją w 'kolejce'.)
   link synonim: traffic holdup
 2. congestion
  • przeludnienie, korek, zator
   There is always a congestion on this road during rush hour. (Na tej drodze w godzinach szczytu zawsze jest korek.)
 3. obstruction *
 4. jam **
 5. backup *
 6. blockage
  • zator, blokada (stan uniemożliwiający działanie)
 7. clog *
  • zator (w rurach)
 8. bottleneck
 9. logjam ,
  • zator (np. na rzece)
 10. embolism  
 11. tie-up potocznie
 12. snarl-up
 13. hold-up , także: holdup

"zator" — Słownik kolokacji angielskich

traffic jam kolokacja
 1. traffic rzeczownik + jam rzeczownik = korek drogowy, zator, korek uliczny
  Bardzo silna kolokacja

  As you can probably see, we've got a bit of a traffic jam working outside at the moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo