"dziura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziura" po polsku

dziura

obrazek do "hole" po polsku obrazek do "hole" po polsku
rzeczownik
 1. hole ****
  • dziura, dół (np. w ziemi) [policzalny]
   There was a hole in the ground in my garden, I walked into it and sprained my ankle. (W moim ogrodzie był dół w ziemi, wszedłem w niego i skręciłem kostkę.)
   He dug a hole to plant a tree. (On wykopał dziurę, aby zasadzić drzewo.)
  • dziura (np. w materiale) [policzalny]
   I have a hole in my shoe. (Mam dziurę w bucie.)
   You should buy a new T-shirt. There is a hole in this one. (Powinieneś kupić nową koszulkę. W tej jest dziura.)
  • dziura (nieprzyjemne miejsce) potocznie [policzalny]
   It's a real hole, don't go there. (To prawdziwa dziura, nie idź tam.)
   Why did you bring me to this hole? (Czemu przyprowadziłeś mnie do tej dziury?)
 2. pit **
  • dół, jama, dziura [policzalny]
   He tried to trap the animal in the pit he dug. (On próbował uwięzić zwierzę w dole, który wykopał.)
   He has to dig a pit in his garden. (On musi wykopać dziurę w swoim ogrodzie.)
  • dziura, nora (brudne pomieszczenie) język mówiony [tylko liczba pojedyncza]
   This room is a pit! You should clean it out! (Ten pokój to nora! Powinieneś go posprzątać!)
   How can you live in this pit? (Jak możesz mieszkać w tej norze?)
   I won't live in such a pit, I'm moving out! (Nie będę mieszkać w takiej dziurze, wyprowadzam się!)
 3. leak **
 4. cavity *
  • ubytek, dziura (np. w zębie) oficjalnie
   You just have a small cavity near the gum line. (Masz po prostu mały ubytek w pobliżu linii dziąsła.)
 5. howe , także: how
 6. shortfall
  • dziura (w budżecie)
   We've a shortfall in the budget this year. (Mamy dziurę w budżecie w tym roku.)
 7. hollow , **
 8. pothole
 9. backwater
 10. puncture
 11. holler
 12. armpit
 13. dump **
  • dziura, nora slang [policzalny]
   You live here? Man, what a dump! (Ty tutaj mieszkasz? Stary, ale nora!)
   I won't live in this dump! (Nie będę mieszkał w tej dziurze!)
 14. boondocks American English potocznie
 15. cave **
 16. centesis
 17. Podunk
 18. jerkwater town
 19. pisspot
 20. wop-wops New Zealand English potocznie , wops (skrót) New Zealand English potocznie , także: wop wops New Zealand English potocznie , Woop Woop New Zealand English potocznie
 21. booay , booai
 22. pisshole
 23. winkie
idiom
 1. armpit of the world , armpit of the universe
  • dziura (nieatrakcyjne i często brudne miejsce) potocznie
   I live in the suburbs, next to an old ruined factory. Well, that's the armpit of the universe. (Mieszkam na przedmieściach, obok starej zrujnowanej fabryki. Cóż, to dziura.)
 2. the back of beyond

powered by  eTutor logo