ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"dziura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziura" po polsku — Słownik angielsko-polski

dziura

rzeczownik
 1. hole ****
  • dziura, dół (np. w ziemi) [COUNTABLE]
   There was a hole in the ground in my garden, I walked into it and sprained my ankle. (W moim ogrodzie był dół w ziemi, wszedłem w niego i skręciłem kostkę.)
   He dug a hole to plant a tree. (On wykopał dziurę, aby zasadzić drzewo.)
  • dziura (np. w materiale) [COUNTABLE]
   I have a hole in my shoe. (Mam dziurę w bucie.)
   You should buy a new T-shirt. There is a hole in this one. (Powinieneś kupić nową koszulkę. W tej jest dziura.)
  • dziura (nieprzyjemne miejsce) informal [COUNTABLE]
   It's a real hole, don't go there. (To prawdziwa dziura, nie idź tam.)
   Why did you bring me to this hole? (Czemu przyprowadziłeś mnie do tej dziury?)
 2. pit **
  • dół, jama, dziura [COUNTABLE]
   He tried to trap the animal in the pit he dug. (On próbował uwięzić zwierzę w dole, który wykopał.)
   He has to dig a pit in his garden. (On musi wykopać dziurę w swoim ogrodzie.)
  • dziura, nora (brudne pomieszczenie) spoken [SINGULAR]
   This room is a pit! You should clean it out! (Ten pokój to nora! Powinieneś go posprzątać!)
   How can you live in this pit? (Jak możesz mieszkać w tej norze?)
   I won't live in such a pit, I'm moving out! (Nie będę mieszkać w takiej dziurze, wyprowadzam się!)
 3. leak **
 4. cavity *
  • ubytek, dziura (np. w zębie) formal
   You just have a small cavity near the gum line. (Masz po prostu mały ubytek w pobliżu linii dziąsła.)
 5. howe , także: how
 6. shortfall
  • dziura (w budżecie)
   We've a shortfall in the budget this year. (Mamy dziurę w budżecie w tym roku.)
 7. hollow **
 8. pothole
 9. backwater
 10. puncture
 11. holler
 12. dump **
  • dziura, nora slang [COUNTABLE]
   You live here? Man, what a dump! (Ty tutaj mieszkasz? Stary, ale nora!)
   I won't live in this dump! (Nie będę mieszkał w tej dziurze!)
 13. boondocks American English informal
 14. cave **
 15. centesis
 16. Podunk
 17. jerkwater town
 18. pisspot
 19. booay , booai
 20. pisshole
 21. winkie
idiom
 1. armpit
  • dziura, grajdołek (obraźliwe, używane do mówienia o okropnym, obskurnym miejscu, np. o mieście) American English not polite
   How am I supposed to live in this armpit? (Jak ja mam żyć w tej dziurze?)
 2. the back of beyond