"otwór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwór" po polsku

otwór

krater wulkanu
rzeczownik
 1. mouth **** , także: mooth BrE dialekt
  • wylot, krater, otwór (np. wulkanu, jaskini) [policzalny]
   We visited a mouth of an old volcano, it was very interesting. (My odwiedziliśmy krater starego wulkanu, to było bardzo interesujące.)
   We stepped into the mouth of a volcano. (Wkroczyliśmy do krateru wulkanu.)
   The top part of a volcano is called mouth. (Górna część wulkanu nazywana jest kraterem.)
 2. opening ***
  • otwór, przerwa [policzalny]
   He looked through the narrow opening in the fence. (On patrzył przez wąski otwór w płocie.)
   There was a small opening on the side of the box. (W boku pudełka był mały otwór.)
 3. slot **
 4. vent *
  • otwór, wentyl, ujście
   You must find a vent and fix it. (Musisz znaleźć wentyl i go naprawić.)
 5. howe , także: how
 6. aperture
 7. orifice
 8. perforation  
 9. rima
 10. foramen  
 11. opening in something
 12. porus
 13. open port

Powiązane zwroty — "otwór"

czasownik
otwierać = open +2 znaczenia
wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) = feed
otworzyć = unlock +2 znaczenia
zerknąć (zwł. przez mały otwór) = peep
phrasal verb
przymiotnik
otwarty = open +13 znaczeń
przelotowy (np. otwór) = through , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'
rzeczownik
potwór = monster +1 znaczenie
utwór = writing +2 znaczenia
wytwór = product +1 znaczenie
otwarcie = inauguration +1 znaczenie
nowotwór = tumour BrE , tumor AmE +1 znaczenie
światło (otwór, w którym będzie montowane okno lub drzwi) = clearance , clearage
otwór drzwiowy = doorway +1 znaczenie
otwór wylotowy = jet +1 znaczenie
otwór wiertniczy = bore +2 znaczenia
właz (otwór zamykany pokrywą) = scuttle
łuza (otwór w stole bilardowym, do którego wpadają kule) = pocket
przysłówek
Zobacz także: kluzazaplombować otwórotwór słuchowy

powered by  eTutor logo