Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"otwór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwór" po polsku

otwór

krater wulkanu
rzeczownik
 1. mouth **** , także: mooth British English dialect
  • wylot, krater, otwór (np. wulkanu, jaskini) [COUNTABLE]
   We visited a mouth of an old volcano, it was very interesting. (My odwiedziliśmy krater starego wulkanu, to było bardzo interesujące.)
   We stepped into the mouth of a volcano. (Wkroczyliśmy do krateru wulkanu.)
   The top part of a volcano is called mouth. (Górna część wulkanu nazywana jest kraterem.)
 2. opening ***
  • otwór, przerwa [COUNTABLE]
   He looked through the narrow opening in the fence. (On patrzył przez wąski otwór w płocie.)
   There was a small opening on the side of the box. (W boku pudełka był mały otwór.)
 3. slot **
  • otwór, wlot [COUNTABLE]
   To play, put a coin into the slot. (Aby zagrać, włóż monetę w otwór.)
 4. vent *
  • otwór, wentyl, ujście
   You must find a vent and fix it. (Musisz znaleźć wentyl i go naprawić.)
 5. howe , także: how
 6. aperture
 7. orifice  
 8. perforation  
 9. rima
 10. foramen  
 11. opening in something
 12. porus
 13. open port

Powiązane zwroty — "otwór"

czasownik
otwierać = open +2 znaczenia
wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) = feed
otworzyć = unlock +2 znaczenia
zerknąć (zwł. przez mały otwór) = peep
phrasal verb
przymiotnik
otwarty = open +13 znaczeń
przelotowy (np. otwór) = through , także: thru American English informal , także: thro , także: thro'
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo