ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pęknięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pęknięcie" po polsku

pęknięcie

obrazek do "crack" po polsku
rzeczownik
 1. crack ***
  • pęknięcie, szczelina [policzalny]
   His foot stuck in a crack between two rocks. (Jego stopa utknęła w szczelinie pomiędzy dwoma kamieniami.)
   The lizard disappeared in a tiny crack. (Jaszczurka zniknęła w maleńkiej szczelinie.)
   Don't use this plate, it has cracks and might break. (Nie używaj tego talerza, on ma pęknięcia i może się potłuc.)
  • pęknięcie, pajączek (na telefonie)
 2. burst ***
  • pęknięcie, wybuch (np. rury) [policzalny]
   The burst of the pipe has flooded the whole apartment. (Wybuch rury zalał całe mieszkanie.)
   The flood in our basement was caused by a pipe burst. (Powódź w naszej piwnicy została spowodowana pęknięciem rury.)
   Can you see the burst? (Widzisz pęknięcie?)
 3. fracture *
  • złamanie, pęknięcie [policzalny]
   Is the fracture recent? (Czy złamanie jest świeże?)
   I guess you've got a fracture. (Wydaje mi się, że masz złamanie.)
   link synonim: break
 4. leak **
  • dziura, pęknięcie [policzalny]
   There's a leak in your water bottle. (W twojej butelce z wodą jest pęknięcie.)
 5. rip **
  • pęknięcie, rozdarcie [policzalny]
   There is a rip in my dress. (W mojej sukience jest pęknięcie.)
   Can you mend this rip? (Czy możesz zaszyć to rozdarcie?)
 6. rent ***
 7. break *****
  • pęknięcie, przerwa [policzalny]
   There is a break in the screen. (Na ekranie jest widoczne pęknięcie.)
   Someone threw a stone at my window and now there's a break in it. (Ktoś rzucił kamieniem w moje okno i teraz jest w nim pęknięcie.)
   We can enter through the break in the wall. (Możemy wejść przez przerwę w murze.)
  • pęknięcie, złamanie (np. kości) [policzalny]
   His arm isn't so strong after the break. (Jego ręka nie jest już tak silna po złamaniu.)
   There's a serious break in your bone - you must be really careful right now. (W twojej kości jest poważne pęknięcie - musisz być teraz bardzo ostrożny.)
   link synonim: fracture
 8. crevice
 9. fissure
 10. perforation
  • pęknięcie, perforacja termin techniczny
   The perforation of her bowel has caused her to vomit blood. (Perforacja jej jelita sprawiła, że ona wymiotowała krwią.)
 11. ding
 12. fracturing
 13. vug , także: vugh
 14. cracking
obrazek do "crack" po polsku
czasownik
 1. crack ***   [przechodni/nieprzechodni]
  I fell and cracked a bone in my arm. (Upadłem i pękła mi kość w ramieniu.)
  The surface of the road cracked in several places. (Powierzchnia drogi popękała w kilku miejscach.)
  The chair cracked under his weight. (Krzesło pękło od jego wagi.)
 2. snap ***
 3. burst ***   [przechodni/nieprzechodni]
  The water pipe burst during the winter. (Rura z wodą pękła podczas zimy.)
  zobacz także: explode
 4. rip **
 5. rupture
 6. blow , ****
  • pękać, wystrzelić, przebijać się (o oponie) [przechodni/nieprzechodni]
   We couldn't continue our ride after the tyre blew. (Nie mogliśmy kontynuować naszej przejażdżki, po tym jak opona się przebiła.)
   Our tyre was blown by a piece of glass. (Naszą oponę przebił kawałek szkła.)
   The tire just blew. (Opona właśnie wystrzeliła.)
 7. buzz **
  • pękać (np. głowa od nadmiaru myśli)
   My head is buzzing, I need to relax. (Głowa mi pęka, muszę się zrelaksować.)
 8. puncture
 9. dehisce
phrasal verb
 1. break up **
 2. snap off
czasownik
 1. fracture *
 2. split ***
phrasal verb
 1. blow out

powered by  eTutor logo