Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rozbić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozbić się" po polsku

rozbić się

czasownik
 1. crash ***
  • rozbić się (o środku transportu, np. o samochodzie) [INTRANSITIVE]
   The plane crashed because of the pilot's error. (Samolot rozbił się z powodu błędu pilota.)
   A plane full of people crashed yesterday. (Samolot pełen ludzi rozbił się wczoraj.)
   Her car crashed into a tree. (Jej samochód rozbił się o drzewo.)
phrasal verb
 1. break up **
  • rozbić się, pękać (np. talerz)
   The plate broke up because he dropped it. (Talerz rozbił się, ponieważ on go upuścił.)
   The antique vase broke up during the earthquake. (Antyczny wazon rozbił się podczas trzęsienia ziemi.)
 1. be shipwrecked  
obrazek do "break" po polsku Break Clipart | Clipart Panda - Free Clipart Images obrazek do "crash" po polsku obrazek do "smash" po polsku
czasownik
 1. break *****
  • rozbić, połamać (np. krzesło na drobne kawałki) [TRANSITIVE]
   The thief broke the window and got inside. (Złodziej rozbił okno i dostał się do środka.)
   Every time she washes the dishes she breaks a few into pieces. (Za każdym razem, kiedy ona zmywa naczynia, rozbija kilka z nich w drobny mak.)
 2. crash ***
  • rozbić (np. samochód) [TRANSITIVE]
   Be careful, don't crash my car! (Bądź ostrożny, nie rozbij mojego samochodu!)
   My mother crashed a plane during her flying lesson. (Moja mama rozbiła samolot podczas swoich lekcji pilotowania.)
 3. smash **
  • stłuc (np. szybę), rozwalić (np. zamek), rozbić, zmiażdżyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I asked him to smash the door to the bathroom. (Prosiłam go, by rozwalił drzwi z łazienki.)
   She accidentally smashed the window. (Ona przypadkiem stłukła okno.)
   link synonim: crush
  • obalić (teorię), rozpracować (spisek), rozbić (szajkę przestępczą) [TRANSITIVE]
   Get round there, smash the gang, and arrest everybody. (Dostań się tam, rozbij szajkę, i aresztuj każdego członka.)
   The police smashed a plot against the president. (Policja rozpracowała spisek przeciwko prezydentowi.)
 4. bust **
  • rozbić, rozwalić (coś), otworzyć siłą (coś) informal
   We'll have to bust it open. (Będziemy musieli otworzyć to siłą.)
   Get down from there before you bust your head. (Złaź stamtąd zanim rozwalisz sobie głowę.)
 5. destroy ***
  • rozbić, rozgromić (np. rywala w meczu) informal [TRANSITIVE]
   Their team destroyed their opponents. (Ich drużyna rozgromiła swoich przeciwników.)
   My team could destroy yours in less than 5 minutes. (Moja drużyna mogłaby rozgromić twoją w mniej niż 5 minut.)
 6. crack ***
  • rozbić, włamać się (do sejfu) [TRANSITIVE]
   He cracked the safe and took all the money. (On włamał się do sejfu i zabrał wszystkie pieniądze.)
   How do we crack the safe? (W jaki sposób włamiemy się do sejfu?)
 7. smush American English , smoosh American English , także: smoosh up American English
 8. jaup
 9. busticate American English informal
phrasal verb
 1. bang up
rzeczownik
 1. encamp
 2. wrack
czasownik
 1. fragment ** , fragmentize American English , fragmentise British English
  • rozbijać (np. opozycję)
   The scandal fragmented our opposition. (Skandal rozbił naszą opozycję.)
 2. erect *
 3. shipwreck
 4. pitch ***
  • rozbijać (np. namiot, obóz) [TRANSITIVE]
   Scouts pitched a tent in the middle of a forest. (Skauci rozbili namiot w środku lasu.)
   Is this a good place to pitch our camp? (Czy to dobre miejsce, żeby rozbić nasz obóz?)
   They pitched the tent by the river. (Oni rozbili namiot nad rzeką.)
 5. knap  
 6. beshiver
 7. preerect
phrasal verb
 1. bust out something , bust something out
rzeczownik
 1. breakup *
  • rozpad, podział, rozbicie
   After the breakup of the Soviet Union, the influence of free market has increased in this region. (Po rozpadzie Związku Radzieckiego, wpływ wolnego rynku wzrastał na tym obszarze.)
 2. crashing
 3. pashing
 4. wrack
 5. destroying
 6. jauping
 7. cracking
 1. breakdown of figures
czasownik
 1. beat ****

Powiązane zwroty — "rozbić się"

czasownik
bić = hit +11 znaczeń
zabić = kill +4 znaczenia
przebić = pierce +2 znaczenia
wybić = drive +1 znaczenie
ubić = compact +1 znaczenie
przybić = dock +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik

"rozbić się" — Słownik kolokacji angielskich

break up kolokacja
 1. break czasownik + up particle = rozbić się, pękać (np. talerz)
  Bardzo silna kolokacja

  It is too early to break up, but they would like to.

  Podobne kolokacje:
smashed against kolokacja
Popularniejsza odmiana: smash against
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbić się
 1. smash czasownik + against przyimek
  Silna kolokacja

  Something smashed hard against the door from the other side.

  Podobne kolokacje:
smashed on kolokacja
Popularniejsza odmiana: smash on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbić się
 1. smash czasownik + on przyimek
  Zwykła kolokacja

  But if they're to be smashed on our report, we need to make sure.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo