TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"złamanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złamanie" po polsku

złamanie

obrazek do "fracture" po polsku
rzeczownik
 1. fracture *
  • złamanie, pęknięcie [policzalny]
   Is the fracture recent? (Czy złamanie jest świeże?)
   I guess you've got a fracture. (Wydaje mi się, że masz złamanie.)
   link synonim: break
 2. breaking
 3. break *****
  • pęknięcie, złamanie (np. kości) [policzalny]
   His arm isn't so strong after the break. (Jego ręka nie jest już tak silna po złamaniu.)
   There's a serious break in your bone - you must be really careful right now. (W twojej kości jest poważne pęknięcie - musisz być teraz bardzo ostrożny.)
   link synonim: fracture
 4. fracturing
 5. pashing
 6. cracking
How Bones Heal | ASU - Ask A Biologist
czasownik
 1. break *****
  • złamać, połamać (kość) [przechodni/nieprzechodni]
   Last time I went out with Tom he broke his leg. (Ostatnim razem jak wyszedłem z Tomem to złamał nogę.)
   I broke my arm while ice skating. (Złamałam rękę podczas jazdy na łyżwach.)
   link synonim: fracture
  • złamać (np. prawo, zasady), niestosować się (np. do przepisów) [przechodni]
   You broke the law, now you have to pay the consequences. (Złamałeś prawo, teraz musisz ponieść konsekwencje.)
   I would even break the law for you. (Dla ciebie złamałbym nawet prawo.)
  • złamać, nie dotrzymać (np. obietnicy, umowy, ugody) [przechodni]
   You broke the promise, so I don't trust you anymore. (Złamałaś obietnicę, więc już ci nie ufam.)
   We had a deal and you broke it. (Mieliśmy umowę, a ty ją złamałeś.)
  • złamać, pokonać, przezwyciężyć (np. przeciwności, przeciwnika) [przechodni]
   We will break our enemies and emerge victorious! (Złamiemy naszych przeciwników i będziemy zwycięzcami!)
   You have to break the obstacles to be happy. (Musisz pokonać przeszkody, żeby być szczęśliwym.)
  • złamać, przełamać, zrujnować, doprowadzić do ruiny (np. organizację, rebelię) [przechodni]
   His carelessness broke our company. (Jego lekkomyślność doprowadziła naszą firmę do ruiny.)
   My wife has broken me. (Moja żona doprowadziła mnie do ruiny.)
  • łamać, złamać (kod, szyfr) [przechodni]
   This cipher is too difficult to break. (Ten szyfr jest zbyt trudny do złamania.)
 2. fracture *
 3. crack ***
  • rozszyfrować, złamać (szyfr, kod, zabezpieczenia) [przechodni]
   I managed to crack the code, we can use his computer. (Udało mi się złamać kod, możemy użyć jego komputera.)
   Somebody cracked the code and robbed my apartment. (Ktoś rozszyfrował kod i obrabował moje mieszkanie.)
idiom
 1. all bets are off
czasownik
 1. rack **
  • torturować, poddawać katuszom, łamać (kołem)
   In the Middle Ages people were racked. (W średniowieczu ludzie byli łamani kołem.)
   If you don't confess, I'll rack you! (Jeśli się nie przyznasz, poddam cię katuszom!)
 2. transgress
 3. infract
rzeczownik
 1. breaking
  • złamanie się, połamanie (o kości)
   The accident resulted in breaking a few bones in his body. (W wyniku wypadku kilka z jego kości uległo połamaniu.)
 2. cracking
czasownik
 1. snap ***
phrasal verb
 1. snap off
czasownik
 1. crack ***
  • załamać się, złamać się (psychicznie) [nieprzechodni]
   She cracked after her husband's death. (Ona załamała się po śmierci swojego męża.)
   I know that you have big problems but I'll help you, you can't crack now. (Wiem, że masz duże problemy, ale pomogę ci, nie możesz się teraz złamać.)
phrasal verb
 1. break down **
  • złamać się (w czasie przesłuchania, wydać)
   The man broke down under the pressure of the police officers. (Mężczyzna złamał się pod naciskiem policjantów.)
   They started asking questions and he broke down. (Zaczęli zadawać pytania a on się złamał.)
   Despite the tortures, he didn't break down. (Pomimo tortur, nie załamał się.)

Powiązane zwroty — "złamanie"

rzeczownik
przymiotnik
złamany = broken +6 znaczeń
czasownik
phrasal verb
idiom