PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przełamać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełamać" po polsku

przełamać

czasownik
 1. split ***
  • przedrzeć (się), przełamać (się) [nieprzechodni]
   I pulled too hard and the page split. (Pociągnęłam za mocno i kartka się przedarła.)
 2. break *****
czasownik
 1. breach *
  • szturmować, przełamywać, przebijać coś, zrobić wyłom (np. w ścianie, w obronie) [przechodni]
   They're gonna breach this bus in less than five minutes. (Za pięć minut będą szturmować ten autobus.)
   Were we gods, we'd breach these walls to the eastern ocean. (Gdybyśmy byli bogami, przebilibyśmy się przez tą ścianę do wschodniego oceanu.)