ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przełom" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełom" po polsku

przełom

rzeczownik
 1. breakthrough * , także: breakthru American English potocznie
  • punkt zwrotny, przełom [policzalny]
   Scientists are hoping to make a breakthrough in cancer research. (Naukowcy mają nadzieję dokonać przełomu w badaniach nad rakiem.)
   The police made a breakthrough in the search for the thief. (Policja dokonała przełomu w poszukiwaniach złodzieja.)
   This is a major breakthrough in relations between Poland and the USA. (To jest istotny przełom w stosunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi.)
 2. watershed * , divide *
  • przełom, okres przełomowy
   This isolation only ended in 1991, when it finally became possible to talk about the watershed in the history of the Baltic nations. (Ta izolacja zakończyła się w roku 1991, kiedy można było wreszcie zacząć mówić o przełomie w historii narodów bałtyckich.)
 3. cusp , także: cuspis
  • przełom (np. wieku), skraj (np. kariery)
   I was born on the cusp of the 80's. (Urodziłem się na przełomie lat 80-tych.)
 4. life event
 5. the crunch , crunch time
 6. divide ***
  • przełom, punkt zwrotny (np. w karierze)
   His promotion was a divide in his professional career. (Jego awans był punktem zwrotnym w jego karierze zawodowej.)
   I wrote a book about a divide in my personal life. (Napisałem książkę o przełomie w moim życiu osobistym.)
 7. game changer  
 8. dalles , dells

Powiązane zwroty — "przełom"

czasownik
łamać = rack +2 znaczenia
przełamać = split +1 znaczenie
przymiotnik
przełomowy = disruptive +7 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb
inne

"przełom" — Słownik kolokacji angielskich

life event kolokacja
Popularniejsza odmiana: event of one's life
 1. life rzeczownik + event rzeczownik = przełom, przełomowe wydarzenie
  Bardzo silna kolokacja

  The most recent events of her life she can remember are three years in the past.

  Podobne kolokacje:
crunch time kolokacja
 1. crunch rzeczownik + time rzeczownik = przełom, moment krytyczny
  Zwykła kolokacja

  "I just don't remember it being crunch time this early in the season."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo