"przełamać bariery" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełamać bariery" po polsku

przełamać bariery

  1. break down barriers
    • przełamać bariery (usprawnić komunikację pomiędzy osobami o odmiennych poglądach)

"przełamać bariery" — Słownik kolokacji angielskich

  1. break czasownik + barrier rzeczownik = przełamać bariery (usprawnić komunikację pomiędzy osobami o odmiennych poglądach)
    Silna kolokacja

    President Clinton has said computers have "done more to break down barriers between people than anything in all of human history."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo