PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"łamać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łamać się" po polsku

łamać się

czasownik
 1. snap ***
  • pękać (o gałęzi, linie), łamać się [przechodni/nieprzechodni]
   A twig snapped under his feet. (Gałąź złamała się pod jego stopami.)
   This rope is too thin, it will snap. (Ta lina jest za cienka, pęknie.)
   link synonim: snap off
 2. break *****
  • łamać się (o głosie, np. na skutek silnego wzruszenia, emocji) [nieprzechodni]
   He started the speech, even though his voice kept breaking. (On zaczął przemówienie, mimo tego, że jego głos cały czas się łamał.)
   Her voice broke when she started talking about her first husband. (Jej głos się załamał, kiedy zaczęła opowiadać o swoim pierwszym mężu.)
   My voice broke when I spoke his name. (Mój głos się załamał, kiedy wymówiłam jego imię.)
phrasal verb
 1. snap off
czasownik
 1. rack **
  • torturować, poddawać katuszom, łamać (kołem)
   In the Middle Ages people were racked. (W średniowieczu ludzie byli łamani kołem.)
   If you don't confess, I'll rack you! (Jeśli się nie przyznasz, poddam cię katuszom!)
 2. transgress
 3. break *****
 4. infract
czasownik
 1. fracture *
 2. crack ***
  • rozszyfrować, złamać (szyfr, kod, zabezpieczenia) [przechodni]
   I managed to crack the code, we can use his computer. (Udało mi się złamać kod, możemy użyć jego komputera.)
   Somebody cracked the code and robbed my apartment. (Ktoś rozszyfrował kod i obrabował moje mieszkanie.)
idiom
 1. all bets are off
phrasal verb
 1. break down **
  • złamać się (w czasie przesłuchania, wydać)
   The man broke down under the pressure of the police officers. (Mężczyzna złamał się pod naciskiem policjantów.)
   They started asking questions and he broke down. (Zaczęli zadawać pytania a on się złamał.)
   Despite the tortures, he didn't break down. (Pomimo tortur, nie załamał się.)