Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"łamanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łamanie" po polsku

łamanie

rzeczownik
 1. breaking
  • łamanie, rozbijanie (np. krzesła na kawałki)
   The only thing this chair is good for anymore is breaking. (To krzesło w tej chwili nadaje się już tylko do rozbicia.)
 2. rubblizing
 3. transgressing
 4. infracting
czasownik
 1. rack **
  • torturować, poddawać katuszom, łamać (kołem)
   In the Middle Ages people were racked. (W średniowieczu ludzie byli łamani kołem.)
   If you don't confess, I'll rack you! (Jeśli się nie przyznasz, poddam cię katuszom!)
 2. transgress
 3. break *****
 4. infract
czasownik
 1. fracture *
 2. crack ***
  • rozszyfrować, złamać (szyfr, kod, zabezpieczenia) [przechodni]
   I managed to crack the code, we can use his computer. (Udało mi się złamać kod, możemy użyć jego komputera.)
   Somebody cracked the code and robbed my apartment. (Ktoś rozszyfrował kod i obrabował moje mieszkanie.)
idiom
 1. all bets are off
czasownik
 1. snap ***
 2. break *****
  • łamać się (o głosie, np. na skutek silnego wzruszenia, emocji) [nieprzechodni]
   He started the speech, even though his voice kept breaking. (On zaczął przemówienie, mimo tego, że jego głos cały czas się łamał.)
   Her voice broke when she started talking about her first husband. (Jej głos się załamał, kiedy zaczęła opowiadać o swoim pierwszym mężu.)
   My voice broke when I spoke his name. (Mój głos się załamał, kiedy wymówiłam jego imię.)
phrasal verb
 1. snap off
phrasal verb
 1. break down **
  • złamać się (w czasie przesłuchania, wydać)
   The man broke down under the pressure of the police officers. (Mężczyzna złamał się pod naciskiem policjantów.)
   They started asking questions and he broke down. (Zaczęli zadawać pytania a on się złamał.)
   Despite the tortures, he didn't break down. (Pomimo tortur, nie załamał się.)
rzeczownik
 1. breaking
  • łamanie się (głosu, np. przez wzruszenie)
   You could hear his voice breaking when he spoke those words. (Dało się słyszeć łamanie się jego głosu, kiedy mówił te słowa.)
 2. snapping