PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"split" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "split" po angielsku

split ***
split up

obrazek do "split" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: split past tense, split past participle
 1. podzielić (się), rozdzielić (się)
  The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
  The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 2. podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
  They split up the money they won in a lottery. (Oni rozdzielili pieniądze, które wygrali na loterii.)
  We decided to split the profits. (Zdecydowaliśmy podzielić się zyskami.)
 3. rozstać się (zakończyć związek) potocznie
  I'm sorry but we have to split up. (Przykro mi, ale musimy się rozstać.)
  They decided to split after five years. (Postanowili rozstać się po pięciu latach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

split ***

czasownik
Formy nieregularne: split past tense, split past participle
 1. dzielić się, być podzielonym (nie zgadzać się) [przechodni/nieprzechodni]
  The party members split on the issue of abortion. (Członkowie partii podzielili się w kwestii aborcji.)
 2. przedrzeć (się), przełamać (się) [nieprzechodni]
  I pulled too hard and the page split. (Pociągnęłam za mocno i kartka się przedarła.)
 3. rozciąć, skaleczyć [przechodni]
  I've split my hand after I broke the plate. (Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.)
  This knife is very sharp, don't split your hand. (Ten nóż jest bardzo ostry, nie skalecz sobie ręki.)
  He wanted to split my leg but I managed to escape. (On chciał rozciąć mi nogę, ale udało mi się uciec.)
  A sharp knife split her finger. (Ostry nóż rozciął jej palec.)
 4. zwiewać, uciekać potocznie [nieprzechodni]
  I have to split, I will see you tomorrow. (Muszę uciekać, zobaczymy się jutro.)
  I wanted to talk to her but she had to split. (Chciałem z nią porozmawiać, ale musiała uciekać.)
 5. pęknąć (o prezerwatywie)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rozdarcie [policzalny]
  There is a split on her dress. (Na jej sukience jest rozdarcie.)
  Can you mend the split in my shirt? (Czy możesz zaszyć rozdarcie w mojej koszuli?)
 2. podział, rozdźwięk [policzalny]
  There is a serious split within the party. (W partii jest poważny rozdźwięk.)
  zobacz także: rift
 3. podział [policzalny]
  Different opinions on that issue led to a split in our company. (Różne opinie w tej kwestii doprowadziły do podziału w naszej firmie.)
 4. rozdzielenie, podział potocznie [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szpagat

Powiązane zwroty — "split"

przymiotnik
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
kolokacje

podobne do "split" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "split" po polsku

rzeczownik