"skaleczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skaleczyć" po polsku

skaleczyć

czasownik
 1. split ***
  • rozciąć, skaleczyć [przechodni]
   I've split my hand after I broke the plate. (Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.)
   This knife is very sharp, don't split your hand. (Ten nóż jest bardzo ostry, nie skalecz sobie ręki.)
   He wanted to split my leg but I managed to escape. (On chciał rozciąć mi nogę, ale udało mi się uciec.)
   A sharp knife split her finger. (Ostry nóż rozciął jej palec.)
 2. draw blood  
 3. mutilate
 4. break the skin
czasownik
 1. injure **
  • ranić, kaleczyć [przechodni]
   The bomb explosion killed 20 people and injured more than 50. (Wybuch bomby zabił 20 ludzi, a ranił więcej niż 50.)
   link synonim: hurt
 2. scar **
 3. corrupt *
  • przekręcać, przekręcić, kaleczyć (np. słowa, język)
   He doesn't speak Polish fluently, he corrupts this language. (On nie mówi płynnie po polsku, kaleczy ten język.)
   She often corrupts words. (Ona często przekręca słowa.)
 4. butcher *
  • spartaczyć (np. robotę), kaleczyć (np. język) potocznie
   Making mistakes is one thing, butchering the job is another. (Robienie błędów to jedna rzecz, partaczenie roboty to zupełnie co innego.)
 5. mangle
 6. barbarize , barbarise British English
czasownik
 1. cut *****
  • skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [przechodni]
   Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
   I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
   Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
   I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 1. injure oneself

Powiązane zwroty — "skaleczyć"

czasownik
okaleczyć = cripple +1 znaczenie
rzeczownik
skaleczenie = cut +3 znaczenia
kaleka = invalid +4 znaczenia
przymiotnik
kaleki = crippled +1 znaczenie
inne
inne

"skaleczyć" — Słownik kolokacji angielskich

draw blood kolokacja
 1. draw czasownik + blood rzeczownik = skaleczyć
  Bardzo silna kolokacja

  They would draw blood again in two days to be sure.

  Podobne kolokacje:
break the skin kolokacja
 1. break czasownik + skin rzeczownik = skaleczyć, zrobić rankę
  Zwykła kolokacja

  If he breaks the skin then something bad will happen.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo