KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"niszczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niszczyć" po polsku

niszczyć

czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [TRANSITIVE]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
  • powodować szkodę, przynosić szkodę, niszczyć (coś) [TRANSITIVE]
   That bad investment will harm our company. (Tamta zła inwestycja przyniesie szkodę naszej firmie.)
   All gasoline-powered cars harm the environment. (Wszystkie samochody napędzane benzyną niszczą środowisko.)
 4. devastate *
  • dewastować, niszczyć, pustoszyć
   The wind devastated most of the crops. (Wiatr spustoszył większość upraw.)
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
  • plugawić, plamić (honor), niszczyć (reputację), kalać (dobre imię)
   You taint your family honor with your deeds. (Plamisz honor twojej rodziny swoimi uczynkami.)
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. annihilate
 14. desolate literary
 15. vandalize , vandalise British English
 16. mangle
 17. deface
  • niszczyć (powierzchnię czegoś), szpecić (wygląd czegoś)
 18. devour *
  • niszczyć, pustoszyć literary
   Fire devoured the entire area. (Ogień spustoszył całą okolicę.)
 19. destruct
  • niszczyć (coś)
 20. dilapidate
 21. unbuild
 22. stroy old-fashioned
 23. ruinate
 24. extermine
Fire Aftermath Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [TRANSITIVE]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [TRANSITIVE]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. reduce ****
  • obrócić (coś) w proch, zniszczyć
   This government reduced our economy to ashes. (Ten rząd obrócił naszą gospodarkę w proch.)
 7. demolish
  • zniszczyć (np. las) [TRANSITIVE]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 8. extinguish
 9. pulverise British English , pulverize American English
 10. impoverish , także: empoverish
 11. mow ,
 12. crater *
 13. ravish
 14. unmake  
 15. overwear
 16. immolate
 17. banjax
 18. spiflicate
 19. fordo , foredo
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart  
 2. stomp out
 3. plow under
 4. scuff up
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
 1. end somebody *****
idiom
 1. dump on someone  
 2. be the ruin of somebody
 3. lay somebody low   literary
  The enemies tried to lay the king low. (Wrogowie próbowali zniszczyć króla.)
 4. do a job on someone
 5. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
 6. shoot someone down in flames
phrasal verb
 1. wear out

powered by  eTutor logo