NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"zniszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniszczenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zniszczenie

F3 Tornado Damage (Online Tornado ... Beirut destruction | A Floods wreak havoc in N after storms wreak havoc
rzeczownik
 1. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [UNCOUNTABLE]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
 2. destruction **
  • zniszczenie, zagłada [UNCOUNTABLE]
   The destruction will be instantaneous. (Zagłada będzie natychmiastowa.)
   They blame them for all this destruction. (Oni winią ich za całe to zniszczenie.)
   There was apparently a great deal of destruction. (Najwidoczniej nastąpiło dużo zniszczeń.)
 3. havoc
  • spustoszenie, zniszczenie, dewastacja [UNCOUNTABLE]
   We cannot allow their army to wreak havoc on our territory. (Nie możemy pozwolić na to, żeby ich armia siała zniszczenie na naszych ziemiach.)
   The city was a sight of utter havoc. (To miasto było miejscem zupełnego spustoszenia.)
 4. annihilation
 5. kill *****
  • zniszczenie, zatopienie (np. okrętu wroga), strącenie (samolotu)
   The paintings on the plane represent the number of enemy kills. (Malunki na samolocie odpowiadają liczbie wrogich strąceń.)
   We have to investigate the kill of that plane - I think our enemy did that. (Musimy zbadać strącenie tego samolotu - myślę, że zrobił to nasz wróg.)
 6. desolation
 7. decrepitude
 8. mowing
 9. wrecking
 10. destroying
 11. dilapidation
 12. overwearing
 13. immolating
 14. ravage
 15. pulverising British English , pulverizing American English
 16. extinguishing
 17. impoverishing
 18. defacement
 19. demolishing
  • zniszczenie (np. lasu)
 20. fordoing old use , także: foredoing
 21. cratering
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
idiom
 1. dump on someone  
 2. be the ruin of somebody
 3. lay somebody low   literary
  The enemies tried to lay the king low. (Wrogowie próbowali zniszczyć króla.)
 4. do a job on someone
 5. shoot someone down in flames
Fire Aftermath Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [TRANSITIVE]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [TRANSITIVE]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. reduce ****
  • obrócić (coś) w proch, zniszczyć
   This government reduced our economy to ashes. (Ten rząd obrócił naszą gospodarkę w proch.)
 7. demolish
  • zniszczyć (np. las) [TRANSITIVE]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 8. extinguish
 9. annihilate
 10. pulverise British English , pulverize American English
 11. impoverish , także: empoverish
 12. mow
 13. crater *
 14. ravish
 15. unmake  
 16. overwear
 17. immolate
phrasal verb
 1. stomp out
 2. plow under
 3. scuff up
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [TRANSITIVE]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
 4. devastate *
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
  • plugawić, plamić (honor), niszczyć (reputację), kalać (dobre imię)
   Your taint your family honor with your deeds. (Plamisz honor twojej rodziny swoimi uczynkami.)
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. desolate literary
 14. vandalize , vandalise British English
 15. mangle
 16. deface
 17. devour *
 18. destruct
 19. dilapidate
 20. unbuild
phrasal verb
 1. pull something down
 2. tear something up
 3. batter something down
phrasal verb
 1. wear out