"zniszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniszczenie" po polsku

zniszczenie

obrazek do "destruction" po polsku Beirut destruction | A obrazek do "damage" po polsku F3 Tornado Damage (Online Tornado ... Sciatic nerve damage obrazek do "havoc" po polsku Floods wreak havoc in N after storms wreak havoc
rzeczownik
 1. destruction **
  • zniszczenie, zagłada [niepoliczalny]
   The destruction will be instantaneous. (Zagłada będzie natychmiastowa.)
   They blame them for all this destruction. (Oni winią ich za całe to zniszczenie.)
   There was apparently a great deal of destruction. (Najwidoczniej nastąpiło dużo zniszczeń.)
 2. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [niepoliczalny]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
 3. havoc
  • spustoszenie, zniszczenie, dewastacja [niepoliczalny]
   We cannot allow their army to wreak havoc on our territory. (Nie możemy pozwolić na to, żeby ich armia siała zniszczenie na naszych ziemiach.)
   The city was a sight of utter havoc. (To miasto było miejscem zupełnego spustoszenia.)
 4. annihilation
 5. kill *****
  • zniszczenie, zatopienie (np. okrętu wroga), strącenie (samolotu)
   The paintings on the plane represent the number of enemy kills. (Malunki na samolocie odpowiadają liczbie wrogich strąceń.)
   We have to investigate the kill of that plane - I think our enemy did that. (Musimy zbadać strącenie tego samolotu - myślę, że zrobił to nasz wróg.)
 6. desolation
 7. decrepitude
 8. mowing
 9. dilapidation
 10. destroying
 11. wrecking
 12. immolating
 13. overwearing
 14. ravage
 15. pulverising BrE , pulverizing AmE
 16. defacement
 17. extinguishing
 18. impoverishing
 19. demolishing
  • zniszczenie (np. lasu)
 20. fordoing dawne użycie , także: foredoing
 21. cratering
obrazek do "destroy" po polsku Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [przechodni]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [przechodni/nieprzechodni]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [przechodni]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. demolish
  • zniszczyć (np. las) [przechodni]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 7. extinguish
 8. annihilate
 9. pulverise BrE , pulverize AmE
 10. impoverish , także: empoverish
 11. mow ,
 12. crater *
 13. ravish
 14. unmake  
 15. overwear
 16. immolate
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart  
 2. stomp out
 3. plow under
 4. scuff up
obrazek do "damage" po polsku
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [przechodni]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [przechodni]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
 4. devastate *
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. desolate termin literacki
 14. vandalize , vandalise BrE
 15. mangle
 16. deface
 17. devour *
 18. destruct
 19. dilapidate
 20. unbuild
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
idiom
 1. dump on someone  
 2. be the ruin of somebody
 3. lay somebody low   termin literacki
  The enemies tried to lay the king low. (Wrogowie próbowali zniszczyć króla.)
 4. do a job on someone
 5. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
 6. shoot someone down in flames
phrasal verb
 1. pull something down
 2. tear something up
 3. batter something down
phrasal verb
 1. wear out