uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia)

damage

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

damage = uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The damage is not very big but you will still have to pay for it. = Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.