"zatopienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatopienie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zatopienie

rzeczownik
 1. kill *****
  • zniszczenie, zatopienie (np. okrętu wroga), strącenie (samolotu)
   The paintings on the plane represent the number of enemy kills. (Malunki na samolocie odpowiadają liczbie wrogich strąceń.)
   We have to investigate the kill of that plane - I think our enemy did that. (Musimy zbadać strącenie tego samolotu - myślę, że zrobił to nasz wróg.)
 2. submergence
 3. submersion
 4. sinkage
 5. wrecking
  • zatopienie (statku)
czasownik
 1. melt **
  • roztapiać, topić, topić się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Melt some butter on the frying pan. (Roztop trochę masła na patelni.)
   Snow starts to melt, spring is coming. (Śnieg zaczyna się roztapiać, nadchodzi wiosna.)
   Melt some chocolate and pour it over this cake. (Roztop trochę czekolady i polej nią to ciasto.)
   The snow is melting because of high air temperature. (Śnieg się topi z powodu wysokiej temperatury powietrza.)
   przeciwieństwo: freeze
 2. drown **
 3. liquefy , także: liquify
 4. drownd
czasownik
 1. sink ***
  • zatopić (np. statek) [TRANSITIVE]
   The enemies sank our ship. (Wrogowie zatopili nasz statek.)
   I sank my rubber duck. (Zatopiłam moją gumową kaczuszkę.)
  • zatopić (np. zęby w czymś) [TRANSITIVE]
   I sank my teeth in the watermelon. (Zatopiłem zęby w arbuzie.)
   I sank my teeth in the cake. (Zatopiłam zęby w cieście.)
 2. wreck *
 3. overflood
czasownik
 1. swamp *
 2. bury ***
  • zatapiać (np. nóż, zęby w cieście) [TRANSITIVE]
   He tried to bury the knife in a block of butter but it was frozen. (On próbował zatopić nóż w kostce masła, ale była zamarznięta.)
   She buried her teeth in the cake and ate a huge piece. (Ona zatopiła zęby w cieście i zjadła ogromny kawałek.)
 3. deluge
  • zalewać, zatapiać formal
   The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
   Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
 4. submerge , także: submerse
  • zatapiać (się w czymś)
   John submerges himself in work when he's upset. (John zatapia się w pracy, kiedy jest zdenerwowany.)