PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zalewać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zalewać" po polsku

zalewać

obrazek do "flood" po polsku
czasownik
 1. flood ***
  • zalewać (np. o pękniętej rurze), zostać zalanym [przechodni/nieprzechodni]
   The city was flooded after the river rose due to a month of heavy rainfall. (Miasto zostało zalane po wezbraniu wód rzeki spowodowanym miesiącem intensywnych opadów.)
   Our basement got flooded when the hot water heater burst. (Nasza piwnica została zalana kiedy wybuchł grzejnik gorącej wody.)
   Our house was the only one which wasn't flooded. (Nasz dom był jedynym, który nie został zalany.)
  • zalewać (np. pieniędzmi, dużą ilością czegoś) [przechodni]
   This investment will flood me with money. (Ta inwestycja zaleje mnie pieniędzmi.)
   He felt guilty and he flooded me with flowers and gifts. (On czuł się winny i zalał mnie kwiatami i prezentami.)
   The streets are flooded with tourists. (Ulice są zalewane przez turystów.)
  • zalewać, napływać (o łzach) [przechodni/nieprzechodni]
   Tears flooded her eyes. (Łzy zalały jej oczy.)
 2. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 3. swamp *
 4. overwhelm **
  • zasypać, zasypywać, zalać, zalewać (np. ilością zgłoszeń, pracą) [przechodni]
   My employees are overwhelmed by work. (Moi pracownicy są zasypani pracą.)
   My secretary was overwhelmed by the amount of applications. (Moja sekretarka została zasypana ilością zgłoszeń.)
 5. engulf , ingulf
 6. inundate
 7. deluge
  • zalewać, zatapiać oficjalnie
   The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
   Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
  • zasypywać (np. listami), zarzucać (np. prośbami), zalewać (się łzami)
   Our office was deluged with letters. (Nasze biuro zostało zasypane listami.)
   She was crying and her face was deluged with tears. (Ona płakała i jej twarz była zalana łzami.)
 8. glut
 9. prime ***
  • zalewać (wodą pompę) termin techniczny
   We need to prime the pump before we work it. (Musimy zalać pompę, zanim ją uruchomimy.)
 10. suffuse
 11. superfuse
 12. whelm
 13. perfuse
phrasal verb
 1. rain down
 2. flood out  
czasownik
 1. pour over
 2. flow , ***
  • napływać, zalać (o uczuciu) [nieprzechodni]
   The feeling of hatred flowed through my heart and mind. (Uczucie nienawiści napłynęło do mojego serca i umysłu.)
 3. overflood

"zalewać" — Słownik kolokacji angielskich

rain down kolokacja
 1. rain czasownik + down particle = zalewać, spadać w dużych ilościach (na kogoś lub coś)
  Bardzo silna kolokacja

  They were launching themselves into the air, raining down on him.

  Podobne kolokacje:
flood out kolokacja
 1. flood czasownik + out particle = zalewać
  Silna kolokacja

  "I said something to him once and it just flooded out how sorry he was."

  Podobne kolokacje: