"pochłaniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochłaniać" po polsku

pochłaniać

czasownik
 1. consume **
  • pochłaniać, zużywać, konsumować (np. energię) [TRANSITIVE]
   My laptop consumes too much energy. (Mój laptop zużywa zbyt dużo energii.)
   The car consumes a lot of petrol. (Auto zużywa dużo benzyny.)
 2. gulf ***
 3. bolt **
  • wrzucać w siebie, pochłaniać (np. jedzenie, słodycze)
   She bolted down two bars of chocolate. (Ona pochłonęła dwie tabliczki czekolady.)
   I bolted breakfast and went to school. (Pochłonęłam śniadanie i poszłam do szkoły.)
   He bolted everything I had in the fridge. (Wrzucił w siebie wszystko co miałem w lodówce.)
 4. absorb **
  • chłonąć, pochłaniać [TRANSITIVE]
   How much more cake can you absorb? (Jak dużo ciasta możesz jeszcze pochłonąć?)
   Sponge absorbs water. (Gąbka chłonie wodę.)
 5. claim *****
 6. engulf , ingulf
 7. devour *
  • zużywać, pochłaniać, eksploatować
   We are rapidly devouring the natural resources of the planet. (W szybkim tempie zużywamy zasoby naturalne naszej planety.)
 8. preoccupy
 9. guzzle
 10. shift ****
 11. begulf
 12. whelm
 13. ingurgitate   formal
 14. hoe in
phrasal verb
 1. eat away at something
phrasal verb
 1. eat something up
 2. swallow something up
Ube Ice Cream(Purple Yam)
czasownik
 1. demolish
 2. punish **
  • pochłonąć, wsunąć, wtrynić (jedzenie) slang [TRANSITIVE]
   He punished the whole pizza and then asked for more. (Wsunął całą pizzę, a potem poprosił o więcej.)
   I'm so hungry I could punish everything I have in the fridge! (Jestem taki głodny, że mógłbym pochłonąć wszystko co mam w lodówce!)

Powiązane zwroty — "pochłaniać"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
pochłaniacz = hood +3 znaczenia
pochłanianie = absorption +9 znaczeń
Zobacz także: pochłaniać ofiary

powered by  eTutor logo