"pałaszować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pałaszować" po polsku

pałaszować

czasownik
 1. wolf *** , wolf down
  • jeść łapczywie, pałaszować potocznie
   The children were so hungry that they wolfed down their dinner. (Dzieci były tak głodne, że spałaszowały swój obiad.)
   She wolfed down her meal in a few minutes. (Ona spałaszowała swój posiłek w kilka minut.)
 2. devour *
  • pożerać, pałaszować (jedzenie)
   The vet was happy to see the terrier devour the dog food. (Weterynarz ucieszył się widząc, że terier pałaszuje jedzenie dla psów.)
 3. munch
 4. shift ****
  • pochłaniać, wsuwać, pałaszować  BrE slang [przechodni]
   I feel like I could shift a whole chicken! (Czuję, że mógłbym pochłonąć całego kurczaka!)
   I'm sure I could shift this whole cake. (Jestem pewna, że mogłabym pochłonić całe to ciasto.)
phrasal verb
 1. tuck in , tuck away
phrasal verb
 1. tuck into something

Powiązane zwroty — "pałaszować"

rzeczownik
pałasz = broadsword +3 znaczenia
pałaszowanie = munching +1 znaczenie

"pałaszować" — Słownik kolokacji angielskich

tuck away kolokacja
 1. tuck czasownik + away przysłówek = wcinać, wsuwać, pałaszować, zajadać
  Bardzo silna kolokacja

  Always had a book or two tucked away and he read to me a lot.

  Podobne kolokacje:
tuck in kolokacja
 1. tuck czasownik + in przyimek = wcinać, wsuwać, pałaszować, zajadać
  Bardzo silna kolokacja

  Bob and his wife were tucked away in their house.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo