"wsuwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wsuwać" po polsku

wsuwać

czasownik
 1. slip ***
  • wsuwać (coś dokądś) [przechodni]
   He slipped a note into my hand. (On wsunął mi liścik do ręki.)
   She slipped the book under the pillow and went to sleep. (Ona wsunęła książkę pod poduszkę i poszła spać.)
 2. pop ***
  • wsuwać, wkładać  BrE potocznie [przechodni]
   I popped a letter into a letterbox. (Włożyłem list do skrzynki pocztowej.)
   He popped a note into my hand. (On wsunął liścik do mojej ręki.)
 3. nosh
 4. shift ****
  • pochłaniać, wsuwać, pałaszować  BrE slang [przechodni]
   I feel like I could shift a whole chicken! (Czuję, że mógłbym pochłonąć całego kurczaka!)
   I'm sure I could shift this whole cake. (Jestem pewna, że mogłabym pochłonić całe to ciasto.)
 5. nosh on something
 6. muckety-muck , także: mucky-muck , muck-a-muck
phrasal verb
 1. tuck in , tuck away
czasownik
 1. shovel *
 2. inhale *
 3. punish **
  • pochłonąć, wsunąć, wtrynić (jedzenie) slang [przechodni]
   He punished the whole pizza and then asked for more. (Wsunął całą pizzę, a potem poprosił o więcej.)
   I'm so hungry I could punish everything I have in the fridge! (Jestem taki głodny, że mógłbym pochłonąć wszystko co mam w lodówce!)
czasownik
 1. kill *****

Powiązane zwroty — "wsuwać"

czasownik
zasuwać = barrel +7 znaczeń
idiom
phrasal verb
zasuwać = bomb along +2 znaczenia
rzeczownik
wsuwka = hairpin , także: hair pin , także: pin +1 znaczenie

"wsuwać" — Słownik kolokacji angielskich

tuck away kolokacja
 1. tuck czasownik + away przysłówek = wcinać, wsuwać, pałaszować, zajadać
  Bardzo silna kolokacja

  Always had a book or two tucked away and he read to me a lot.

  Podobne kolokacje:
tuck in kolokacja
 1. tuck czasownik + in przyimek = wcinać, wsuwać, pałaszować, zajadać
  Bardzo silna kolokacja

  Bob and his wife were tucked away in their house.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo