"punish" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "punish" po angielsku

punish **

czasownik
 1. ukarać, wymierzyć karę [przechodni]
  The teacher punished his student unfairly. (Nauczyciel niesprawiedliwie ukarał swojego ucznia.)
  You should punish your son, he hit my daughter. (Powinieneś ukarać swojego syna, uderzył moją córkę.)
 2. dać wycisk (komuś) [przechodni]
  Our coach punished us during the training today! (Nasz trener dał nam dziś wycisk podczas treningu!)
 3. pochłonąć, wsunąć, wtrynić (jedzenie) slang [przechodni]
  He punished the whole pizza and then asked for more. (Wsunął całą pizzę, a potem poprosił o więcej.)
  I'm so hungry I could punish everything I have in the fridge! (Jestem taki głodny, że mógłbym pochłonąć wszystko co mam w lodówce!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. poddać kogoś karze, nałożyć karę na kogoś
  He punished me for something I didn't do. (On nałożył na mnie karę za coś, czego nie zrobiłem.)
  You should punish your daughter for her lie. (Powinieneś nałożyć karę na swoją córkę za jej kłamstwo.)
  The teacher punished his pupils for not doing their homework. (Nauczyciel poddał swoich uczniów karze za nieodrobienie pracy domowej.)

powered by  eTutor logo