PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"claim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "claim" po angielsku

claim *****

obrazek do "claim" po polsku
czasownik
 1. twierdzić, utrzymywać [przechodni]
  He claimed he wasn't there the previous night. (On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.)
  She claimed that she had been there twice, but I don't believe her. (Ona twierdzi, że była tam dwa razy, ale nie wierzę jej.)
 2. domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności) [przechodni/nieprzechodni]
  Nobody claimed the money. (Nikt nie domagał się tych pieniędzy.)
  It's strange that he didn't claim anything for damages. (To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.)
  The family of the deceased claimed all his money. (Rodzina nieboszczyka domagała się wszystkich jego pieniędzy.)
 3. rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś) [przechodni]
  She claims half of my estate. (Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.)
  My ex-wife claims our house and car. (Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.)
  My teammate claimed my idea. (Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.)
  The British claimed the territory theirs. (Brytyjczycy uznali ten teren za swój.)
 4. pochłaniać, zabierać, powodować śmierć [przechodni]
  This flood has claimed 400 lives. (Powódź pochłonęła 400 ofiar.)
  The war claimed millions of lives. (Wojna pochłonęła miliony ofiar.)
 5. przyciągać (uwagę) [przechodni]
  My article claimed a lot of attention. (Mój artykuł przyciągnął wiele uwagi.)
  These red shoes claim the attention of men. (Te czerwone buty przyciągają uwagę mężczyzn.)
 6. zdobyć (np. tytuł, nagrodę) [przechodni]
  He claimed the championship second time in a row. (Zdobył mistrzostwo drugi raz z rzędu.)
  She claimed a grand prix award. (Ona zdobyła nagrodę grand prix.)
rzeczownik
 1. prawo (do czegoś) [policzalny]
  The father proved his claim to see his children. (Ojciec dowiódł swojego prawa do widywania dzieci.)
  He has a claim to the estate. (On ma prawo do posiadłości.)
  I have a claim to use this parking spot. (Mam prawo używać tego miejsca parkingowego.)
 2. twierdzenie, zapewnienie [policzalny]
  Claims about this product were completely false. (Zapewnienia dotyczącego tego produktu były całkowicie fałszywe.)
  You must reject these claims unless they are true. (Musisz odrzucić te twierdzenia, chyba że są prawdziwe.)
  There's little evidence to support these claims. (Jest mało dowodów, aby udowodnić te stwierdzenia.)
 3. roszczenie, pretensja, żądanie [policzalny]
  One of our representatives will handle your claim. (Jeden z naszych przedstawicieli rozpatrzy pana roszczenie.)
  It was a valid claim. (To było uzasadnione żądanie.)
  Your claims are unfounded. I didn't do anything wrong. (Twoje pretensje są nieuzasadnione. Nie zrobiłam nic złego.)
rzeczownik
 1. hasło marketingowe, slogan reklamowy (hasło reklamujące określony produkt lub usługę)
  Nike's advertising slogan is "Just do it". (Slogan reklamowy Nike to "Just do it.")
  Everyone knows McDonalds' advertising slogan. (Wszyscy znają slogan reklamowy McDonald's.)
  link synonim: tagline

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "claim"

rzeczownik
czasownik
inne
przymiotnik
kolokacje
Zobacz także: file a claimconflicting claimsclaim ownershipclaim formclaim somebody's promiseclaim adjusterreject a claimmining claimnon-claimableemployee claimcolourable claimclaims departmentclaim descentclaim of deliveryclaim for damagesclaim by a third party for exemption of seized propertyclaim for additional paymentclaim for alimonyclaim for an inheritanceclaim for compensation for moral harmclaim for exemption from liabilityclaim for fixed sum paymentclaim for indemnityclaim for infringement of personal interestsclaim for infringementclaim for legal protectionclaim for maintenanceclaim for patent protectionclaim for paymentclaim for personal exemptionclaim for personal injuriesclaim for protectionclaim for recognition of invalidityclaim for recognition of the debtclaim for refundclaim for reimbursement of costsclaim for reimbursement of expenditure and expensesclaim for reimbursement of expenses madeclaim for reimbursement of expensesclaim for reimbursement of undue benefitclaim for reimbursementclaim for restitutionclaim for satisfactionclaim for unemployment benefitclaim from a bankruptcy estateclaim in accordance with the actclaim in equityclaim in excessclaim in relation to a bankruptcy estateclaim in returnclaim of alimonyclaim of defaultclaim of land ownershipclaim of maintenanceclaim of moneyclaim of ownershipclaim of rightclaim of title