"prove one's claim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prove one's claim" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"prove one's claim" — Słownik kolokacji angielskich

prove one's claim kolokacja
  1. prove czasownik + claim rzeczownik = udowadniać swoje roszczenie
    Bardzo silna kolokacja

    It is up to the working group to prove its claims, he said.

    Podobne kolokacje: