"krzyczeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krzyczeć" po polsku

krzyczeć

obrazek do "shout" po polsku obrazek do "scream" po polsku
czasownik
 1. shout ***
  • krzyczeć (mówić coś bardzo głośno) [przechodni/nieprzechodni]
   Stop shouting at me! (Przestań na mnie krzyczeć!)
   Why are you shouting? (Dlaczego krzyczysz?)
   He was shouting at her. (On krzyczał na nią.)
   link synonimy: yell, scream
 2. scream ***
  • krzyczeć, wrzeszczeć (wydawać hałaśliwy dźwięk) [nieprzechodni]
   She screamed at the sight of the spider. (Ona krzyknęła na widok pająka.)
   If you get hurt, scream! (Jeśli zostaniesz zraniony, krzycz!)
   link synonim: shriek
  • krzyczeć, wykrzyczeć (powiedzieć coś bardzo głośno) [przechodni/nieprzechodni]
   He screamed he hated me. (On wykrzyczał, że mnie nienawidzi.)
   Don't scream, I can hear you anyway. (Nie krzycz, i tak cię słyszę.)
   link synonim: shout
 3. scream *** , także: scream out
 4. yell *** , yell out
  • wrzeszczeć, krzyczeć [przechodni/nieprzechodni]
   There is no need to yell, I can hear you well. (Nie ma potrzeby krzyczeć, dobrze cię słyszę.)
   Stop yelling, I can hear you. (Przestań krzyczeć, słyszę cię.)
   He always yells when he is on the phone. (On zawsze krzyczy, kiedy rozmawia przez telefon.)
   link synonimy: shout, cry, scream
 5. call , *****
 6. cry ****
 7. bark **
 8. roar **
  • grzmieć, krzyczeć [przechodni/nieprzechodni]
   He roared when they told him about his son's behaviour. (Zagrzmiał, kiedy powiedzieli mu o zachowaniu jego syna.)
   My girlfriend roared at me. (Moja dziewczyna nakrzyczała na mnie.)
 9. rave *
  • wrzeszczeć, krzyczeć
   My mother is always raving at me for staying out late at night. (Moja mama zawsze na mnie wrzeszczy za późne powroty.)
 10. whoop
 11. exclaim *
 12. squall
  • krzyczeć, wrzeszczeć, głośno płakać (o dziecku)
   I could hear next door's baby squalling at night. (Słyszałem jak dziecko sąsiadów głośno płakało w nocy.)
 13. ream
 14. beshout
  • krzyczeć (na kogoś)
  • krzyczeć (o czymś)
 15. rave at , rave on British English
phrasal verb
 1. cry out *
 2. burst out
 3. sing out
  • krzyczeć, wołać
   "Stop!" he sang out. ("Stój!" - on krzyknął.)
   "I can see you from behind that tree!" she sang out. ("Widzę cię zza tamtego drzewa!" - ona zawołała.)
phrasal verb
 1. call out **
  • zawołać, krzyknąć
   The search party was calling out in the dark. (Ekipa poszukiwawcza wołała w ciemności.)
   "It's you!," she called out. ("To ty!" - ona zawołała.)
 2. call something out , także: call out something **
czasownik
 1. hail *
 2. give a cry

"krzyczeć" — Słownik kolokacji angielskich

cry out kolokacja
 1. cry czasownik + out particle = krzyczeć, krzyknąć
  Bardzo silna kolokacja

  The building's treatment of art will leave you crying out for less.

  Podobne kolokacje:
yell out kolokacja
 1. yell czasownik + out particle = wrzeszczeć, krzyczeć
  Bardzo silna kolokacja

  Instead I heard the tough guy yell out something my mother might say.

  Podobne kolokacje:
burst out kolokacja
 1. burst czasownik + out particle = krzyknąć, krzyczeć, wybuchnąć złością (np. z gniewu)
  Bardzo silna kolokacja

  They are bursting out all over the place in this series.

  Podobne kolokacje:
scream out kolokacja
 1. scream czasownik + out particle = krzyczeć, wrzeszczeć
  Bardzo silna kolokacja

  He turned the car on and screamed out just as they began shooting.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo