PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"domagać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "domagać się" po polsku

czasownik
 1. demand something ****
  • żądać czegoś, domagać się czegoś
   Women should demand more respect. (Kobiety powinny domagać się większego szacunku.)
   Who gave you the right to demand anything? (Kto dał ci prawo, żeby czegokolwiek żądać?)
 2. be crying out for something
phrasal verb
 1. call for something ***
 2. hold out for something
 3. stick out for something  
 1. insist on something **
idiom
 1. cry out for something

domagać się

czasownik
 1. claim *****
  • domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności) [przechodni/nieprzechodni]
   Nobody claimed the money. (Nikt nie domagał się tych pieniędzy.)
   It's strange that he didn't claim anything for damages. (To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.)
   The family of the deceased claimed all his money. (Rodzina nieboszczyka domagała się wszystkich jego pieniędzy.)
 2. insist ***
  • nalegać, domagać się [nieprzechodni]
   She insisted on coming too. (Ona też nalegała żeby przyjść.)
   I insist on telling him the truth - he deserves to know. (Domagam się, żeby powiedzieć mu prawdę - zasługuje na to, żeby wiedzieć.)
 3. assert **
  • bronić (swoich praw), upominać się o (swoje prawa), domagać się (należnych praw) [przechodni]
   The trade-unionists were asserting their rights yesterday. (Związkowcy wczoraj upominali się o swoje prawa.)
 4. postulate

"domagać się" — Słownik kolokacji angielskich

held out for kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold out for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domagać się
 1. hold czasownik + for przyimek
  Luźna kolokacja

  We could have probably held out for a better deal, but I know a lot of guys wanted to play.

  Podobne kolokacje: