"hold" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold" po angielsku

hold , *****

wiill the dae ii hold her hand Rock Climbing
czasownik
Formy nieregularne: held past tense, held past participle
 1. trzymać [przechodni]
  Could you hold it for a moment? (Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?)
  Jessica moved up to hold him. (Jessica przysunęła się, żeby go potrzymać.)
  I held the wallet tight in my hand. (Trzymałem mocno portfel w ręce.)
 2. odbywać się, przeprowadzać, organizować (np. spotkania) [przechodni]
  The director of the department held a meeting this morning. (Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
  The conference was held in Lyon. (Konferencja odbyła się w Lyonie.)
 3. przytrzymywać (np. w jakiejś pozycji) [przechodni]
  Hold your knees together. (Przytrzymaj kolana razem.)
  The plane held its course. (Samolot trzymał się kursu.)
 4. piastować (stanowisko) [przechodni]
  He holds the post of the board chairman. (On piastuje stanowisko przewodniczącego rady.)
  He has held the position of the prime minister for two terms. (On piastuje urząd premiera od dwóch kadencji.)
 5. posiadać (np. tytuł) [przechodni]
  Jane holds the degree of Master of Laws. (Jane posiada tytuł magistra prawa.)
  He holds the title of champion in Virginia. (On posiada tytuł mistrza w Wirginii.)
 6. mieć (np. rekord) [przechodni]
  Their current goal is to hold a record in the Guinness Book. (Ich obecnym celem jest mieć rekord zapisany w Księdze Guinnessa.)
  She held a record for a long distance running. (Ona miała rekord w bieganiu długo dystansowym.)
 7. trzymać, przechowywać (jedzenie) [przechodni]
  You can hold the meat in the refrigerator. (Mięso możesz przechowywać w zamrażalniku.)
  Fruit are held in cold storage. (Owoce są trzymane w zimnym magazynie.)
 8. przytrzymywać (np. rezerwację) [przechodni]
  A deposit of 20% of the cost is required to hold the booking. (Depozyt w wysokości 20% jest wymagany do przytrzymania rezerwacji.)
  Can you hold this skirt for me for two hours? (Czy możesz przetrzymać mi tę spódnicę na dwie godziny?)
 9. trzymać, przetrzymywać (np. w zamknięciu) [przechodni]
  A soldier was held by a terrorist group. (Żołnierz był przetrzymywany przez grupę terrorystyczną.)
  The gunman was holding several people in a supermarket. (Uzbrojony bandyta trzymał kilka osób w supermarkecie.)
 10. mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [przechodni]
  He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
  A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
 11. posiadać [przechodni]
  Our employees are required to hold a driving license. (Nasi pracownicy powinni posiadać prawo jazdy.)
  He holds a permission to reside in Poland. (On posiada pozwolenie, żeby mieszkać w Polsce.)
 12. mieć, zawierać (np. określoną liczbę miejsc) [przechodni]
  This car holds 3 seats in the back. (Ten samochód ma trzy siedzenia z tyłu.)
  The conference room holds 500 people. (Sala konferencyjna ma miejsce na 500 osób.)
 13. utrzymywać, podtrzymywać (ciężar kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  He couldn't hold those boxes. (On nie mógł utrzymać tamtych pudeł.)
  The ancient Greeks believed that Atlas held the sky. (Starożytni Grecy wierzyli, że Atlas podtrzymuje niebo.)
 14. utrzymywać (na stałym poziomie) [przechodni/nieprzechodni]
  Can you hold it stable? (Czy możesz to utrzymać stabilnie?)
  The level at which the water was held in each jar was the same. (Poziom, na jakim woda była trzymana w każdym z dzbanków, był taki sam.)
 15. nie zmieniać się [nieprzechodni]
  Some sayings still hold truth. (Niektóre powiedzenia są wciąż prawdziwe.)
  A country wants to hold import at the same level as last year. (Państwo chce utrzymać import na tym samym poziomie, co w zeszłym roku.)
 16. zatrzymywać, przestawać język mówiony [przechodni]
  Hold it right there! (Przestań w tym momencie!)
  Hold your car! (Zatrzymaj samochód!)
 17. utrzymywać (np. pozycję, miasteczko w czasie wojny) [przechodni]
  They held their position despite the crisis. (Oni utrzymali swoją pozycję pomimo kryzysu.)
  The enemy took over and held the bridge during the war. (Wróg przejął i trzymał most w czasie wojny.)
 18. trzymać (dźwięk) [przechodni]
  Can you hold this sound and then round your lips to an "o"? (Czy możesz trzymać ten dźwięk, a potem zrobić ze swoich ust "o"?)
  Hold that note for a little bit longer. (Trzymaj ten dźwięk troszkę dłużej.)
 19. przynosić (przyszłość) oficjalnie [przechodni]
  Can you tell what future will hold for me? (Czy możesz mi powiedzieć, co przyniesie mi przyszłość?)
  The future holds great things for you. (Przyszłość przyniesie ci wspaniałe rzeczy.)
 20. mieć (określoną cechę) oficjalnie [przechodni]
  He held strong despite his pain. (On był silny pomimo bólu.)
 21. czekać (o rozmowie telefonicznej)
  Tom will answer shortly, hold please. (Tom odpowie w krótkim czasie, proszę czekać.)
  I can't hold, this is very important. (Nie mogę czekać, to bardzo ważne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. uścisk [tylko liczba pojedyncza]
  His hold of my hand was strong. (Jego uścisk dłoni był silny.)
  The girl's hold was weak. (Uścisk dziewczyny był słaby.)
  link synonimy: grip, grasp
 2. kontrola, władza [tylko liczba pojedyncza]
  They have a hold on the market. (Oni mają kontrolę na rynkiem.)
  He likes to overuse his hold. (On lubi nadużywać swojej władzy.)
 3. uścisk (w walce) [policzalny]
  His hold nearly choked his opponent. (Jego uścisk prawie udusił jego przeciwnika.)
  The competitors fought for a hold. (Zawodnicy walczyli o uścisk.)
 4. chwyt (we wspinaczce) [policzalny]
  He has a firm hold in climbing. (On ma mocny chwyt w czasie wspinaczki.)
  Have you seen his judo holds? (Widziałeś jego chwyty w judo?)
 5. luk towarowy, ładownia [policzalny]
  All goods are kept in the hold. (Wszystkie dobra są trzymane w luku towarowym.)
  We need to build another hold. (Musimy zbudować nową ładownię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. stać!
  Hold it! I have to see your ID. (Stać! Muszę zobaczyć wasze dowody osobiste.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. domagać się od kogoś dotrzymania czegoś (np. obietnicy, przysięgi)
  We must hold him to his promise. (Musimy domagać się do niego dotrzymania jego obietnicy.)
  I should have held them to that deadline. (Powinienem był domagać się od nich dotrzymania tamtego terminu.)
 2. powstrzymać kogoś od zdobycia czegoś (punktu)  BrE
  They kept him away from the basket and hold him to 20 points. (Oni trzymali go z dala od kosza i powstrzymali go od zdobycia 20 punktów.)
czasownik
 1. nosić się (mieć określoną postawę)
  You carry yourself too rigidly. (Nosi się pan zbyt sztywno.)
  She carries herself like a queen. (Ona nosi się jak królowa.)

Powiązane zwroty — "hold"

phrasal verb
hold out something = mieć (nadzieję)
hold out = wystarczyć, wystarczać (np. zapasy) +1 znaczenie
hold on = zaczekać, poczekać +3 znaczenia
hold up = nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie) +2 znaczenia
hold off = odroczyć, odraczać +1 znaczenie
hold something back = powstrzymać coś (np. emocje) +1 znaczenie
hold somebody up = okradać kogoś (zwykle grożąc bronią) +1 znaczenie
hold up something = napaść na coś, napadać na coś (np. na bank, na pociąg)
hold on to something = trzymać się czegoś (np. czyjegoś ramienia) +1 znaczenie
czasownik
wykrzyknik
inne
idiom
inne
kolokacje

"hold" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hold" po polsku

rzeczownik
 1. tribute **
 2. homage , , także: hommage   oficjalnie
  I would like to pay homage to the constructive work of the three institutions, particularly Parliament. (Chciałbym złożyć hołd konstruktywnej pracy trzech instytucji, szczególnie Parlamentu.)
  It appears they're paying homage to their departed friend and mentor, Hans. (Wygląda na to, że oni oddają hołd swojemu zmarłemu przyjacielowi i mentorowi, Hansowi.)
  This sculpture is a homage to all the hard-working people of this city. (Ta rzeźba to hołd dla wszystkich ciężko pracujących ludzi w tym mieście.)
 3. obeisance termin literacki