Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyciągnąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyciągnąć coś" po polsku

czasownik
 1. draw , ***** , draw out ,
  • wyciągnąć (np. pieniądze z banku) [przechodni]
   They accepted cash payment only, so the woman drew out the money from a cash machine. (Oni akceptowali tylko płatność gotówką, więc ta kobieta wyciągnęła pieniądze z bankomatu.)
   I can go to the bank and draw out £200 at a time. (Mogę iść do banku i wypłacić 200 funtów za jednym razem.)
   During the crisis people were queuing in front of cash machines, trying to draw the money. (Podczas kryzysu ludzie stali w kolejkach przed bankomatami, próbując wypłacić pieniądze.)
   Suddenly, she drew a gun and started shouting. (Nagle, ona wyciągnęła broń i zaczęła krzyczeć.)
   link synonim: withdraw
 2. stretch ***
 3. drag ***
  • wyciągnąć (kogoś gdzieś, np. do kina) potocznie [przechodni]
   Although I had a lot of work, they dragged me to the cinema. (Chociaż miałem mnóstwo pracy, oni wyciągnęli mnie do kina.)
   She dragged me to a shop. (Ona wyciągnęła mnie do sklepu.)
 4. extend ***
 5. recline
 6. pull free  
  She tried to pull herself free but he held her tight. (Ona próbowała się uwolnić, ale on trzymał ją mocno.)
 7. unreeve
 8. outthrust
 9. hoick , hoick up
phrasal verb
 1. pull out **  
  She pulled a gun out of her purse. (Ona wyciągnęła z torebki pistolet.)
  She pulled out a knife and attacked him. (Ona wyciągnęła nóż i zaatakowała go.)
 2. drum up
idiom
 1. pry loose
 1. hoick out BrE

wyciągnąć coś

phrasal verb
 1. take something out * , także: take out something **
 2. get something out * , także: get out something ****
 3. pull something up , pull up something **
  • wyciągnąć coś (np. z ziemi)
   The dog pulled up his bones from the garden. (Pies wyciągnął z ogrodu swoje kości.)
   I pulled up a carrot from the ground and ate it. (Wyciągnęłam marchewkę ziemi i ją zjadłam.)
 4. tease something out
 5. flick something out
 6. poke something out
czasownik
 1. hold something out
  • wyciągnąć coś (np. w czyimś kierunku)
phrasal verb
 1. get somebody out *
 2. rout out  
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. put something out
 3. bust out something , bust something out
czasownik
 1. pull *****
 2. extract **
 3. pump ***
  • wyciągać (wiadomości), podpytywać potocznie [przechodni]
   My mother pumped me for the news. (Moja mama wyciągnęła ze mnie wiadomości.)
   Is he trying to pump you for your secrets? (Czy on próbuje wyciągnąć z ciebie twoje sekrety?)
   I don't know whether they are together or not, we have to pump him. (Nie wiem czy oni są razem, czy nie, musimy go podpytać.)
 4. retrieve **
  • wygrzebać, wyciągać (np. coś z miejsca, w którym nie powinno się znaleźć)
   She retrieved some money from her sock. (Wyjęła trochę pieniędzy ze swojej skarpety.)
 5. draw , *****
  • wyciągać (np. z kieszeni, z pojemnika) [przechodni]
   He drew all his money out of the pocket and gave it to Kate. (On wyciągnął z kieszeni wszystkie swoje pieniądze i dał je Kate.)
   She drew a gun out of her pocket. (Ona wyciągnęła z kieszeni pistolet.)
 6. extricate
 7. excise
 8. outstretch
 9. wiredraw
 10. educe
phrasal verb
 1. drag up
  • wyciągać, wywlekać
 2. draw forth
phrasal verb
 1. pull somebody through
  • wyciągać kogoś (np. z kłopotów)
   His faith pulled him through the crisis. (Jego wiara wyciągnęła go z kryzysu.)
   My best friend pulled me through troubles. (Mój najlepszy przyjaciel wyciągnął mnie z kłopotów.)
obrazek do "stretch out" po polsku
phrasal verb
 1. stretch out *
  • wyciągać się, położyć się potocznie
   If you're tired, stretch out on the couch. (Jeśli jesteś zmęczony, wyciągnij się na kanapie.)
   I stretched out on the bed and started reading the book. (Położyłem się na łóżku i zacząłem czytać książkę.)