ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"draw forth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw forth" po angielsku

draw forth

phrasal verb
  1. wydobywać, wyciągać

"draw forth" — Słownik kolokacji angielskich

draw forth kolokacja
  1. draw czasownik + forth przysłówek = wydobywać, wyciągać
    Bardzo silna kolokacja

    Whatever the reason, I cannot draw forth the information we need.

powered by  eTutor logo