Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw together" — Słownik kolokacji angielskich

draw together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściągaj
  1. draw czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But the two were drawn together by more than her case.

powered by  eTutor logo