Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw heavily" — Słownik kolokacji angielskich

draw heavily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysuj ciężko
  1. draw czasownik + heavily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Like many of his books, it is set in a world that draws heavily upon real times, events, places and people.

powered by  eTutor logo