"invest heavily" — Słownik kolokacji angielskich

invest heavily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainwestuj ciężko
  1. invest czasownik + heavily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A second approach is to invest heavily in drug treatment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo